Giải bài 33.10 trang 107 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ một bức tranh cổ động bảo vệ đa dạng sinh học.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bức tranh thể hiện được một hoặc nhiều hơn các ý tưởng sau: 

- Thực trạng đa dạng sinh học Việt Nam hoặc thế giới. 

- Hoạt động gây suy giảm đa dạng.

- Biện pháp bảo vệ đa dạng.

Lời giải chi tiết

HS tự hoàn thiện.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài