Giải bài 15.18 trang 51 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đánh đấu x vào ô phù hợp để xác định trạng thái của các hỗn hợp sau:

Hỗn hợp

Huyền phù

Nhũ tương

Dung dịch

Sữa chua lên men

 

 

 

Hòa đất vào nước

 

 

 

Hòa muối ăn vào nước

 

 

 

Hòa đường vào nước

 

 

 

Sữa tươi

 

 

 

Dầu gội đầu

 

 

 

Sữa tắm

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi

- Huyền phù là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng

- Nhũ tương là một hỗn hợp không đồng nhất gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng nhưng không tan trong nhau

Lời giải chi tiết

 

Hỗn hợp

Huyền phù

Nhũ tương

Dung dịch

Sữa chua lên men

 

X

 

Hòa đất vào nước

X

 

 

Hòa muối ăn vào nước

 

 

X

Hòa đường vào nước

 

 

X

Sữa tươi

 

X

 

Dầu gội đầu

 

X

 

Sữa tắm

 

X

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu