Giải bài 15.10 trang 49 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đồ thị sau biểu diễn sự phụ thuộc độ tan (kí hiệu là S (g)/ 100 (g) nước) của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ.

a) Các chất có độ tan tăng theo nhiệt độ là

A. X, Y, Z.

B. Y, Z, T.

C. X, Z, T.

D. X, Y, T.

b) Ở 25 °C, chất có độ tan lớn nhất là

A. X.

B. Y.

C. Z.

D. T.

c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ là

A. T.

B. Z.

C. Y. 

D. X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chất có độ tan tăng dần theo nhiệt độ: có đường thẳng đi lên

b) Ở 25°C, chất có độ tan lớn nhất: chất có điểm ở 25°C cao nhất

c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ: chất có đường thẳng dốc nhất

Lời giải chi tiết

a) Các đường thẳng đi lên: X, Z, T

=> Đáp án C

b) Chất có điểm ở 25°C cao nhất: T

=> Đáp án D

c) Chất có đường thẳng dốc nhất: X

=> Đáp án D

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu