Giải bài 15.17 trang 50 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Xác định chất tan, dung môi trong các dung dịch sau:

a) Dung dịch sodium hydroxide.

b) Dung dịch sulfuric acid.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chất tan: là chất được hòa tan trong dung môi. Chất tan có thể là chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí

- Dung môi: là chất dùng để hòa tan chất tan. Dung môi thường là chất lỏng

- Trong bài không nói rõ dung môi là gì thì mặc định rằng: dung môi là nước

Lời giải chi tiết

a) Dung môi là nước, chất tan là sodium hydroxide.

b) Dung môi là nước, chất tan là sulfuric acid.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu