Giải bài 10.7 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi nào thì môi trường không khí được xem là bị ô nhiễm?

A. Khi xuất hiện thêm chất mới vào thành phần không khí.

B. Khi thay đổi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí.

C. Khi thay đổi thành phần, tỉ lệ các chất trong môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và các sinh vật khác.

D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Lời giải chi tiết

Ô nhiễm không khí là có sự thay đổi thành phần, tỉ lệ và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

=>  Đáp án C

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu