Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

So sánh các số hữu tỉ:

a) \(x = \dfrac{2}{-7}\)  và \(y = \dfrac{-3}{11}.\)

b) \(x = \dfrac{-213}{300}\)  và  \(y = \dfrac{18}{-25}.\)

c) \(x = -0,75\) và \(y = \dfrac{-3}{4}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu dương các số hữu tỉ đã cho sau đó áp dụng quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu dương.

Lời giải chi tiết

a) Ta có 

\(\eqalign{
& x = {2 \over { - 7}} = {{ - 2} \over 7} = {{ - 2.11} \over {7.11}} = {{ - 22} \over {77}} \cr 
& y = {{ - 3} \over {11}} = {{ - 3.7} \over {11.7}} = {{ - 21} \over {77}} \cr} \)

Vì \(-22 < -21\) và \(77> 0\) nên \(\dfrac{{ - 22}}{{77}} < \dfrac{{ - 21}}{{77}}\) hay  \(\dfrac{2}{{ - 7}} < \dfrac{{ - 3}}{{11}}\) tức là \(x <y.\)

b) Ta có

\(x = \dfrac{-213}{300}\)

\(y = \dfrac{{18}}{{ - 25}} = \dfrac{{ - 18}}{{25}} = \dfrac{{ - 18.12}}{{25.12}} = \dfrac{{ - 216}}{{300}}\)

Vì \(  -213>-216\) và \(300 > 0\) nên \(\dfrac{{ - 213}}{{300}} > \dfrac{{ - 216}}{{300}}\) hay \(\dfrac{{ - 213}}{{300}} > \dfrac{{18}}{{ - 25}}\) tức là \(x > y.\)

c) Ta có \(x = -0,75 = \dfrac{-75}{100} = \dfrac{-3}{4}\) nên \( -0,75 = \dfrac{-3}{4}\) tức là \(x=y\)

Cách khác: \(y = \dfrac{{ - 3}}{4} =  - 0,75\) nên \( - 0,75 = \dfrac{{ - 3}}{4}\) tức là \(x=y.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.