Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

So sánh các số hữu tỉ:

a) \(x = \dfrac{2}{-7}\)  và \(y = \dfrac{-3}{11}.\)

b) \(x = \dfrac{-213}{300}\)  và  \(y = \dfrac{18}{-25}.\)

c) \(x = -0,75\) và \(y = \dfrac{-3}{4}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu dương các số hữu tỉ đã cho sau đó áp dụng quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu dương.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Ta có 

\(\eqalign{
& x = {2 \over { - 7}} = {{ - 2} \over 7} = {{ - 2.11} \over {7.11}} = {{ - 22} \over {77}} \cr 
& y = {{ - 3} \over {11}} = {{ - 3.7} \over {11.7}} = {{ - 21} \over {77}} \cr} \)

Vì \(-22 < -21\) và \(77> 0\) nên \(\dfrac{{ - 22}}{{77}} < \dfrac{{ - 21}}{{77}}\) hay  \(\dfrac{2}{{ - 7}} < \dfrac{{ - 3}}{{11}}\) tức là \(x <y.\)

b) Ta có

\(x = \dfrac{-213}{300}\)

\(y = \dfrac{{18}}{{ - 25}} = \dfrac{{ - 18}}{{25}} = \dfrac{{ - 18.12}}{{25.12}} = \dfrac{{ - 216}}{{300}}\)

Vì \(  -213>-216\) và \(300 > 0\) nên \(\dfrac{{ - 213}}{{300}} > \dfrac{{ - 216}}{{300}}\) hay \(\dfrac{{ - 213}}{{300}} > \dfrac{{18}}{{ - 25}}\) tức là \(x > y.\)

c) Ta có \(x = -0,75 = \dfrac{-75}{100} = \dfrac{-3}{4}\) nên \( -0,75 = \dfrac{-3}{4}\) tức là \(x=y\)

Cách khác: \(y = \dfrac{{ - 3}}{4} =  - 0,75\) nên \( - 0,75 = \dfrac{{ - 3}}{4}\) tức là \(x=y.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.