Bài 1,2 mục I trang 72 Vở bài tập Sinh học 8


Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 72 VBT Sinh học 8: Căn cứ vào thông tin trong SGK, dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hóa nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Căn cứ vào thông tin trong SGK, dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hóa nào?

Lời giải chi tiết:

Ruột non diễn ra các hoạt động tiêu hóa thức ăn về mặt lí học và hóa học. Trong đó, biển đổi về mặt hóa học là chủ yếu.

Bài tập 2

1. Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không? Nếu còn thì biểu hiện như thế nào?

2. Sự biến đổi hóa học ở ruột non được biểu hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào?

3. Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì?

Lời giải chi tiết:

1. Thức ăn xuống tới ruột non vẫn chịu sự biến đổi lí học. Sự co bóp phối hợp của các cơ thành ruột giúp thức ăn được đảo trộn, thấm đều dịch tiêu hóa và tạo lực đẩy đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột.

2. Ở ruột, có đủ các loại enzim biến đổi thức ăn từ các chất phức tạp thành chất dinh dưỡng có thể hấp thụ được:

- Tinh bột và đường đôi → đường đơn

- Prôtêin → axit amin

- Lipit → axit béo và glixêrin

- Axit nuclêic → các thành phần cấu tạo của nuclêôtit

3. Lớp cơ trong thành ruột giúp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống phần tiếp theo của ruột, đồng thời giúp thức ăn thấm đều dịch mật, dịch tụy và dịch ruột.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí