Getting Started trang 58 Unit 6 SGK Tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.5 trên 338 phiếu

Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho bạn học về đồ gì cần mang và đồ gì không cần mang trong chuyến đi. Đưa ra lý do

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

Mẹ Mai: Con đang làm gì vậy Mai?

Mai: Con đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Văn Miếu và Quốc Tử Giám.

Mẹ Mai: Ồ, mẹ biết. Con biết đó là một nơi văn hóa lịch sử nổi tiếng đấy.

Mai: Dĩ nhiên con biết mà mẹ.

Mẹ Mai: Con có biết nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 không? Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Mai: Có ạ, chúng con đã học được điều đó ở trường ạ. Mẹ, đây là danh sách các thứ mà con dự định mang theo.

Mẹ Mai: Để mẹ xem... Con chắc chắn không cần dù đâu. Bây giờ là mùa đông và không có nhiều mưa.

Mai: Trời sẽ lạnh chứ mẹ?

Mẹ Mai: Có, mang theo áo ấm là ý hay đó.

 Mai: Con biết ạ.

Mẹ Mai: Văn Miếu là một nơi đẹp. Nó được bao quanh bởi cây và chứa nhiều đồ vật thú vị. Con nên mang theo máy chụp hình.

Mai: Con sẽ mang thưa mẹ.

a. Read the conversation again and answer the questions

(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi)

Hướng dẫn giải:

1. She’s going to visit Temple of Literature - the Imperial Academy.

2. It’s the first university in Vietnam.

3. About one thousand years ago. Or in the 11th century.

4. In the centre of Ha Noi.

5. Because it will be cold. 

Tạm dịch:

1. Mai sẽ đi thăm cái gì?

- Cô ấy sẽ thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

2. Quốc Tử Giám là gì?

- Nó là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam

3. Nó được thành lập khi nào?

 - Cách đây khoảng 1000 năm hoặc vào thế kỷ thứ 11.

4. Nó nằm ở đâu?

- Ở trung tâm Hà Nội.

5. Tại sao Mai sẽ mang áo ấm?

 - Bởi vì trời sẽ lạnh.

b. Read the conversation again. Complete the table.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa. Hoàn thành bảng sau)

Hướng dẫn giải:

Things Mai needs to take and reasons

why 

Things Mai doesn’t need to take and reason why not 

warm clothes  - it will be cold 

camera  - She can take photos of interesting things. 

an umbrella  - the weather is cold and doesn’t have much sunlight or rain. 

Tạm dịch:

Đồ mà Mai cần mang theo và lí do tại sao

Đồ mà Mai không cần mang theo và lý do tại sao

quần áo ấm - trời sẽ lạnh

máy chụp hình - chụp hình những thứ thú vị

cây dù - thời tiết lạnh và không có nhiều ánh mặt trời hoặc mưa

2. Imagine that you are going to take a trip to a temple or a pagoda

(Tưởng tượng rằng bạn sẽ có chuyến đi đến một ngôi đền hoặc ngôi chùa)

a. Look at the table and tick (√) the items you would like to take with you.

(Nhìn vào bảng và đánh dấu (√) các mục bạn muốn mang theo bên mình.)

Tạm dịch:

1. mền

 

2. quần áo ấm

 

3. lều

 

4. nước đóng chai

 *

5. bóng

 

6. cây dù

 *

7. máy chup hình

 

8. điện thoại di động

 *

9. thức ăn

 

10. la bàn

 

b. Work in pairs. Tell your partner about three of the items you would take with you for the trip and explain why. You can use the following suggestions. 

(Làm việc theo cặp. Cho bạn biết về ba món đồ bạn sẽ mang theo cho chuyến đi và giải thích lý do. Bạn có thể sử dụng các đề xuất sau.)

Hướng dẫn giải:

  • umbrella 

I will take an umbrella because it will be sunny.

  • bottled water 

I’d like to take bottled water because I will be thirsty.

  • mobile phone 

I will take a mobile phone because I will use it to contact my friends.

Tạm dịch:

  • cây dù (ô)

Tôi sẽ cần mang theo một cây dù bởi vì trời sẽ nắng.

  • nước đóng chai

Tôi muốn mang theo nước đóng chai bởi vì tôi sẽ khát nước.

  • điện thoại di động

Tôi sẽ mang theo một điện thoại di động bởi vì tôi sẽ dùng nó để liên lạc bạn bè.

c. Work in pairs. Give advice to your partner about what to take and what not to take on the trip. Give reasons.

(Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho bạn học về đồ gì cần mang và đồ gì không cần mang trong chuyến đi. Đưa ra lý do.)

Hướng dẫn giải:

A: I want to take a trip to Sapa.

B: You’s better take warm clothes because it’s cold.

You’d better take camera because the landscape is very beautiful for you to take photos there.

It’s a good idea to take bottled water because you can be thirsty.

You won’t need the umbrella because it will not rain.

It’s not necessary to take blanket because you can use the blanket of hotel.

Tạm dịch:

A: Tôi muốn đi du lịch đến Sapa.

B: Bạn nên mang theo áo ấm bởi vì trời lạnh.

Bạn nên mang theo máy chụp hình bởi vì phong cảnh ở đó rất đẹp để chụp hình.

Ý kiến hay khi mang theo nước đóng chai bởi vì bạn có thể khát nước.

Bạn không cần mang theo dù bởi vì trời sẽ không mưa.

Bạn không cần mang theo chăn bởi vì bạn có thể dùng chăn của khách sạn.

3. Imagine that your class is planning a trip to Huong Pagoda. Work in groups. Ask and answer questions about how to make arrangements for the trip. Then fill in the table

(Tưởng tượng rằng lớp bạn sẽ lên kế hoạch cho một chuyến đi đến chùa Hương. Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi về cách sắp xếp cho chuyến đi. Sau đó điền vào bảng.)

Hướng dẫn giải:

Where to go

Huong pagoda 

When to go

This Sunday

Who to go with

My friends

How to get there

Take bus 6

What to take

Umbrella, bottled water, food

What to do

Visit the pagoda, pray for good things.

A: Where will we go? 

B: We will go to Huong pagoda.

A: When will we go? 

B: We will go this Sunday. 

A: Who will we go with?

B: Our friends. 

A: How will we get there? 

B: We will take the bus 6.

A: What will we take? 

B: Umbrella, bottled water, food. 

A: What will we do? 

B: Visit pagoda, pray for good things.

Tạm dịch:
 Địa điểm

 chùa Hương 

 Thời gian

 chủ nhật tuần này

 Đi với ai

 các bạn của tôi

 Đi bằng phương tiện gì

 xe buýt số 6

 Vật dụng mang theo

 ô, nước đóng chai, thức ăn

 Hoạt động 

 thăm chùa, cầu mong những điều tốt đẹp

A: Chúng ta sẽ đi đâu?

B: Chúng ta sẽ đi đến chùa Hương.

A: Khi nào chúng ta sẽ đi?

B: Chúng ta sẽ đi vào Chủ nhật này.

A: Ai sẽ đi cùng với chúng ta?

B: Tất cả bạn của chúng ta./ Cả lớp chúng ta.

A: Chúng ta sẽ đi đến đó bằng cách nào?

B: Chúng ta sẽ đón xe buýt số 6.

A: Chúng ta sẽ mang những gì?

B: Dù, nước uống đóng chai, thức ăn.

A: Chúng ta sẽ làm gì?

B: Viếng chùa, cầu nguyện những điều tốt đẹp.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

A Closer Look 1 trang 60 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 1 trang 60 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới

Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới

Đặt những phần của đoạn văn bên dưới theo thứ tự chính xác. Sau đó khoanh tròn những ví dụ ở thể bị động của thì hiện tại đơn trong bài văn.

Xem chi tiết
Communication trang 63 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới Communication trang 63 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới

Tưởng tượng vài người bạn nước ngoài đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Hà Nội. Em hãy khuyên họ làm gì và không nên làm gì. Viết Do hoặc Don’t vào mỗi khung sau

Xem chi tiết
Skills 1 trang 64 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 trang 64 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 bức tượng và nói về chúng. Em có thể sử dụng thông tin trong mục 2 và 3 và những phần khác để hoàn thành

Xem chi tiết
Getting Started  trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới Getting Started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Nghĩ về chủ đề của bài học, Dịch vụ Cộng đồng, và những từ mới mà bạn học được ở trên. Bắt đầu trò chơi, người A nói một từ mới và người B nói một từ liên quan mình nghĩ ra được.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Tạo thành câu ghép bằng cách nhập 2 câu đơn. Sử dụng liên từ được cho. Nhớ thêm một dấu phẩy

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới

(Làm với bạn học, viết các câu về chính bạn bằng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Sử dụng những từ có trong khung bên dưới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới

Chọn những cụm từ rồi nối với bức hình bên dưới cho phù hợp. Viết chúng vào khoảng trống dưới mỗi bức tranh

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.