SGK Tiếng Anh lớp 7 Mới Unit 8: Films - Phim ảnh

Getting Started trang 16 Unit 8 SGK Tiếng Anh 7 mới tập 2


Tìm những câu hỏi trong bài đàm thoại mà hỏi về phim Crazy Coconut (Cây dừa điên). Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các câu hỏi

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

GETTING STARTED

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Listen and read. 

(Nghe và đọc)

What film shall we see?

Duong: I'm bored. Do you have any plans this evening?

Mai: No... What shall we do?

Duong: How about seeing a film?

Mal: Good idea! What shall we see?

Duong: Let's take a look at the film section of the paper. It says that White Sands is showing at Kim Dong Cinema at 8:00 o'clock tonight.

Mai: It's a horror film. That's too frightening for me.

Duong: OK, they are also showing Crazy Coconut at Ngoc Khanh Cinema.

Mai: What kind of film is it?

Duong: It's a romantic comedy.

Mai: What is it about?

Duong: It's about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a deserted island and have to live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end.

Mai: Who does it star?

Duong: It stars Julia Roberts and Brad Pitt.

Mai: What have critics said about it?

Duong: Most of them say it's very funny and entertaining.

Mai: Hmm. I know. Why don't we decide when we get there?

Duong: OK, good idea!

a. Read the conversation again and answer the questions

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi.)

1. What does Duong suggest doing tonight?

A. Watching a TV show.

B. Watching a film.

C. Staying at home.

2. Where does Duong find cinema information?

A. In a newspaper.

B. By asking Mai.

C. On the Internet.

3. Why doesn't Mai want to see White Sands?

A. She doesn't like that type of film.

B. It's not on at the right time.

C. She has seen the film before.

4. How do critics feel about Crazy Coconut?

A. They all like it.

B. They don't like it.

C. Many of them like it.

5. Which film do Mai and Duong decide to watch?

A. White Sands.

B. Crazy Coconut.

C. They haven't decided yet.

b. Find the questions in the conversation that ask about Crazy Coconut. Then listen, check and repeat the questions.

(Tìm những câu hỏi trong bài đàm thoại mà hỏi về phim Crazy Coconut (Cây dừa điên). Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các câu hỏi.)

a. Type of film

_____________________

b. Actors/Stars

_____________________

c. The plot (the story)

_____________________

d. Review (critics'opinion about the film)

_____________________

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình chán quá. Cậu có kế hoạch gì tối nay không?

Mai: Không... Chúng ta sẽ làm gì?

Dương: Chúng ta đi xem phim nhé?

Mai: Ý kiến hay đấy! Chúng ta sẽ xem gì?

Dương: Chúng ta hãy xem phần phim ảnh của tờ báo kìa. Nó đề là phim Cát trắng đang chiếu ở rạp Kim Đồng lúc 8 giờ tối nay.

Mai: Nó là phim kinh dị. Phim đó làm mình sợ lắm.

Dương: Được thôi, cũng có phim Cây dừa điên đang chiếu ở rạp Ngọc Khánh.

Mai: Đó là phim gì?

Dương: Phim hài lãng mạn.

Mai: Nó nói về gì?

Dương: Nó nói về nữ giáo sư nổi tiếng và một nam ngôi sao phim ảnh. Họ bị đắm tàu trên đảo sa mạc và phải sống cùng nhau. Mặc dù vị giáo sư lúc đầu rất ghét nam ngôi sao điện ảnh, nhưng sau đó cô ấy đã đem lòng yêu anh ta vào cuối phim. 

Mai: Ai đóng vậy?

Dương: Ngôi sao Julia Roberts và Brad Pitt.

Mai: Những nhà phê bình nói gì về nó?

Dương: Hầu hết họ nói rằng nó rất hài hước và mang tính giải trí.

Mai: Ừ, mình biết rồi. Tại sao chúng ta không quyết định khi chúng ta đến đó?

Dương: Được, ý kiến hay đấy! 

Lời giải chi tiết:

a)

1. B; 2. A; 3. A; 4. C; 5. C

Tạm dịch: 

1. B

Dương đề nghị làm gì tối nay?

A. Xem một chương trình truyền hình.

B. Xem một bộ phim

C. Ở nhà.

2. A

Dương tìm thông tin về rạp chiếu phim ở đâu?

A. Trong một tờ báo

B. Bằng cách hỏi Mai.

C. Trên Internet.

3. A

Tại sao Mai lại không muốn xem White Sands?

A. Cô ấy không thích loại phim đó

B. Đó là buổi trưa vào đúng thời điểm.

C. Cô đã từng xem bộ phim trước đó.

4. C

Các nhà phê bình cảm thấy thế nào về Crazy Coconut?

A. Họ đều thích nó.

B. Họ không thích nó.

C. Nhiều người trong số họ thích nó.

5. C

Bộ phim nào mà Mai và Dương quyết định xem?

A. Cát Trắng.

B. Crazy Coconut.

C. Họ vẫn chưa quyết định.

b)

1. What kind of film is it?

(Thể loại phim là gì?)

2. Who does it star?

(Ai là ngôi sao?)

3. What is it about?

(Cốt truyện (câu chuyện) - Nó nói về cái gì?)

4. What have critics said about it?

(Những ý kiến đánh giá về nó là gì?)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Match the types of films with their definitions. Then listen, check and repeat.

(Nối những loại phim với định nghĩa của chúng. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại) 

1. A film that tries to make audiences laugh.

 

a. science fiction (sci-fi)

2. A film that features cartoon characters.

 

b. romantic comedy

3. A film that is set in the future, often featuring science.

 

c. thriller

4. A film that tells an exciting story about murder or crime.

 

d. comedy

5. A film which combines comedy with a love story.

 

e. documentary

6. A film that shows real life events or stories.

 

f. animation

7. A film in which strange and frightening things happen.

 

g. action

8. A film that usually features lots of stunts and fighting.

 

h. horror

Are there any other types of films you can add to the list?

(Có loại phim nào khác mà em có thể thêm vào danh sách trên không?)

Lời giải chi tiết:

1 - d

comedy: phim hài

(Một bộ phim cố gắng làm cho khán giả cười.)

2 - f

animation: phim hoạt hình

(Một bộ phim có các nhân vật hoạt hình.)

3 - a 

science fiction (sci-fi): Khoa học viễn tưởng

(Một phim diễn ra ở tương lai, thường nói về khoa học.)

4 - c   

thriller: phim ly kỳ, kỳ dị

(Một phim nói về một câu chuyện thú vị về kẻ sát nhân hoặc tội phạm.)

5 - b 

romantic comedy: phim lãng mạn hài

(Một phim kết hợp hài hước với một câu chuyện tình yêu.)

6 - e  

documentary: phim tài liệu

(Một phim thể hiện những sự kiện hoặc câu chuyện đời sống thực sự.)

7 - h   

horror: phim kinh dị

(Một phim trong đó những,điều đáng sợ và kỳ lạ xảy ra.)

8 - g   

action: phim hành động

(Một phim thường có nhiều trò nguy hiểm và đánh nhau.)

Are there any other types of films you can add to the list?

(Có loại phim nào khác mà em có thể thêm vào danh sách trên không?)

- Historic film: about events and story is the past.

(Phim lịch sử: nói về những sự việc và câu chuyện trong quá khứ.)

- Sport film: story about sport.

(Phim thể thao: nói về những sự kiện thể thao.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3a. Think of a film. Fill in the blanks below. 

(Nghĩ về một phim. Điền vào chỗ trống bên dưới)

- Type of film:__________

- Actors/ Stars:________

- The plot:____________

- Review:_______________

b. In pairs, interview each other and try to guess the film.

(Làm theo cặp, phỏng vấn nhau và cố gắng đoán phim)

Example:

A: What kind of film is it?

B: It's an action film

A: Who does it star?

B: It stars Daniel Craig.

A: What is it about?

B: It's about a spy called 007.

A: Is it Skyfall?

B: Yes!

Lời giải chi tiết:

a)

- Type of film: Romantic comedy 

- Actors/ stars: Thai Hoa, Kathy Nguyen, Dustin Nguyen.

- The plot: About the love between and doorman in a luxury hotel and a rich female guest. 

- Reviews: Many critics like it. 

Tạm dịch:

- Loại phim: lãng mạn hài

- Diễn viên/ ngôi sao: Thái Hòa, Kathy Nguyễn, Dustin Nguyễn. 

- Cốt truyện: Nói về chuyện tình yêu giữa một chàng trai nhân viên trực cửa trong một khách sạn sang trọng và một nữ khách giàu có.

- Đánh giá: Nhiều nhà phế bình thích nó.

b) Tạm dịch:

A : Loại phim đó là gì?

B: Nó là một phim hành động.

A: Ai đóng?

B: Nó có ngôi sao Daniel Craig đóng.

A: Nó nói về gì?

B: Nó nói về một điệp viên được gọi là 007.

A: Nó là Skyfall phải không?

B: Đúng!

Từ vựng

- bored (adj): chán nản

- horror film: phim kinh dị

- frightening (adj): làm đáng sợ

- romantic (adj): tình cảm, lãng mạn

- comedy (n): hài kịch

- shipwrecked (Adj):đắm tàu

- deserted island: đảo sa mạc

- fall in love: yêu

- critics (n): nhà phê bình phim

- entertaining (adj): giải trí

- star (n): ngôi sao 

- crime (n): tội phạm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 804 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 8: Films - Phim ảnh

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.