Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

Đề bài

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 79 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

* Chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly:

- Cho làm lại sổ đinh để tăng quân số.

- Tích cực sản xuất vũ khí, chế tạo ra một loại súng mới là súng thần cơ và một loại thuyền chiến mới là lâu thuyền.

- Cho bố trí phòng thủ ở những nơi hiểm yếu. Cho xây dựng một số thành kiên cố như thành Tây Đô ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), thành Đa Bang (Ba Vì - Hà Nội),…

* Nhận xét:

- Những chính sách của Hồ Quý Ly là những chính sách tích cực, sáng tạo, thể hiện mưu lược của một nhà quân sự tài ba.

- Tuy nhiên, những chính sách này không thể phát huy hết tác dụng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh vì không được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.