Đề số 39 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí đề trắc nghiệm.

Đề bài

Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

A. 0,7 µm.                                  

B. 0,5 µm.  

C. 0,4 µm.                                  

D. 0,6 µm.

Câu 2: Hồ quang điện không thể phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau:

A. Tia gamma                             

B. Tia tử ngoại

C. Tia hồng ngoại                      

D. Ánh sáng nhìn thấy

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất kể cả chân không.

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ có thể (phản xạ, khúc xạ, giao thoa)

D. Sóng điện từ là sóng dọc, trong quá trình truyền sóng, các véctơ  và  vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 4: Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây:

A. Cường độ và chiều thay đổi tuần hoàn theo thời gian.

B. Chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.

C. Cường độ thay đổi tuần hoàn theo thời gian.

D. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 5: Giới hạn quang điện của canxi là . Tìm công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi

A. 3,12.10-19 J.                           

B. 4,5.10-19 J.

C. 4,42.10-19 J.                           

D. 5,51.10-19 J.

Câu 6: Một kính lúp có độ tụ D = 20 dp, người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30 cm, kính này có độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. G = 1,8.                                 

B. G = 4.

C. G = 6.                                    

D. G = 2,25.

Câu 7: Hãy sắp xếp giá trị dung kháng của tụ điện theo thứ tự tăng dần, khi tần số của dòng điện qua tụ có giá trị lần lượt là: \({f_1} = 10Hz;\,\,{f_2} = 8Hz;\)\(\,\,{f_3} = 12Hz;\,\,{f_4} = 20Hz\)

A.  \({Z_{C3}} < {Z_{C4}} < {Z_{C1}} < {Z_{C2}}\)

B.  \({Z_{C4}} < {Z_{C2}} < {Z_{C1}} < {Z_{C3}}\)

C. \({Z_{C4}} < {Z_{C3}} < {Z_{C2}} < {Z_{C1}}\)

D. \({Z_{C4}} < {Z_{C3}} < {Z_{C1}} < {Z_{C2}}\)

Câu 8: Tia X được phát ra từ:

A. Sự phân hủy hạt nhân.

B. Ống Rơnghen.

C. Máy quang phổ.

D. Các vật nung nóng trên 4 000 K.

Câu 9: Người ta thường có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây:

A. Quy tắc cái đinh ốc               

B. Quy tắc nắm tay phải.

C. Quy tắc bàn tay trái.             

D. Quy tắc bàn tay phải.

Câu 10: Năng lượng nghỉ của 1 gam nguyên tử Côban  bằng:

A. 9.1016 J.                                 

B. 9.1013 J.

C. 3.105 J.                                  

D. 3.108 J.

Câu 11: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vecto \(\overrightarrow B \) quay 300 vòng /phút và được tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực bắc và 10 cực nam), tần số của dòng điện do máy phát ra là:

A. 10Hz.                                    B. 100Hz.  

C. 20Hz.                                    D.50Hz

Câu 12: Đối với một dao động riêng điều hòa, đại lượng nào sau đây hoàn toàn không phụ thuộc vào cách kích thích dao động?

A. Tần số.                                  

B. biên độ.

C. pha ban đầu.                         

D. Cơ năng

Câu 13: Một bóng đèn ghi 3V-3W, khi đèn sáng bình thường thì điện trở của đèn có giá trị là:

A. 12Ω.                                      B. 3Ω.  

C. 6Ω.                                        D. 9Ω

Câu 14: Trong một dao động điều hòa có phương trình: \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) , rad/s là đơn vị của đại lượng nào?

A. Chu kì dao động T.         

B. Tần số góc ω.                    

C. Biên độ A              

D. Pha dao động (ωt+φ)

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1kg và lò xo có độ cứng k = 40N/m treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động với biên độ 3cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực cực đại mà lò xo tác dụng vào điểm treo là:

A. 0,2N.                                  B. 0,1N.

C.2,2N.                                   D. 1N

Câu 16: Một bộ ắc quy được nạp điện với cường độ dòng điện nạp là 3A và hiệu điện thế đặt vào hai cực ắc quy là 12V. Xác định điện trở trong của ắc quy, biết bộ ắc quy có E’ = 6V.

A. 2Ω.                                                

B. 1Ω.                        

C. 4Ω.                                                

D. 3Ω

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, tại li độ -2cm thì tỉ số giữa thế năng và động năng của vật có giá trị nào sau đây?

A. 2/6.                                     B. 1/8.

C. 3.                                        D. 8/9.

Câu 18: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh và làm ion hóa không khí.

B. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh

C. Tia tử ngoại có bản chất sóng điện từ

D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím

Câu 19: Thấu kính có độ tụ D = -5dp. Đó là:

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự f = -20cm

B. Thấu kính hội tụ có tiêu cự f  + 5cm

C. Thấu kinh hội tụ có tiêu cự f = + 20 cm

D. Thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 cm

Câu 20: Để phân loại sóng dọc, sóng ngang, người ta căn cứ vào yếu tố nào sau đây?

A. Vận tốc truyền sóng và bước sóng

B. Phương truyền sóng và bước sóng

C. Phương dao động của các phân tử môi trường với phương truyền sóng

D. Phương dao động của các phần tử môi trường và vận tốc truyền sóng.

Câu 21: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung C = 10-6 (F) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 4.10-6 (H). Chu kì dao động điện từ trong mạch là:

A. 2,09.10-6  (s)                      

B. 2,57.10-6 (s).

C. 9,34 (s)                  

D. 15,32.10-4 (s)

Câu 22: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy có 5 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8 s. Chu kì truyền sóng trên mặt nước là:

A. 1,6 s.                                       B. 1,5 s.

C. 2 s.                                          D. 1S.

Câu 23. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

A.  prôtôn, nơtron.                     

B. nơtron và êlectron.

C. prôtôn, nơtron và êlectron.   

D. prôtôn và êlectron                  .

Câu 24. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác, thì trên màn quan sát sẽ thấy

A.  khoảng vân tăng lên.            

B. khoảng vân không thay đổi.

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.

D. khoảng vân giảm xuống

Câu 25. Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do:

A. Nước sông.                           

B. Nước biển.                   

C. Nước mưa.                            

D. Nước cất.

Câu 26. Điều kiện sảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC được diễn tả theo biểu thức nào?

\(\begin{array}{l}A.\,\,\omega  = \frac{1}{{LC}}\\B.\,\,{\omega ^2} = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\\C.\,\,f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\\D.\,\,{f^2} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\end{array}\)

Câu 27. Một con lắc đơn có chiều dài  dao động với biên độ góc  rad tại nơi có g = 10 m/s2. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8 m. khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là:

A. 0,4 m.                                     B. 0,2 m.  

C. 0,3 m.                                     D. 0,5 m.

Câu 28. Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ . Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng

A. 9,5 MeV.                               

B. 0,8 MeV.  

C. 7,9 MeV.                               

D. 8,7 MeV.

Câu 29. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 50 Ω và tụ điện có dung kháng 100 Ω. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức  (V). Cho R tăng từ Ω thì công suất trong mạch sẽ

A. Tăng đến một giá trị cực đại sau đó giảm.

B. Giảm đến một giá trị nào đó rồi tăng lên.

C. Tăng lên.

D. Giảm dần

Câu 30. Cho hai điện tích điểm q1 = -10-6C và q2 = 106C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40 cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là

A. 4,5.106 V/m.                           B. 0.

C. 2,25.105 V/m.                         D. 4,5.105 V/m.

Câu 31. Một ống dây hình trụ dài 0,5 m, đường kính 16 cm. Một dây dẫn dài 10 m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100 A. Tìm độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây:

A. 5.10-3T.                                   B. 2.10-3T.

C. 2,5.10-3T.                                D. 7,5.10-3T.

Câu 32. Chu kỳ bán rã của 2 chất phóng xạ A và B lần lượt là T1 và T2. Biết . Ban đầu, hai khối chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 2T1 tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là

A. 1/3.                                         B. 2.

C.1/2.                                          D. 1.

Câu 33: Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C = 8nF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH. Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V. Khi cường độ dòng điện trong mạch banwgg 6mA, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 4V.                                        

B. 3,6V.

C. \(3\sqrt 2 V\) .                       

D.\(3\sqrt 3 V\)

Câu 34: Tại A và B cách nhau 9cm có 2 nguồn sóng cơ kết hợp có cùng tần số f = 50Hz, vận tốc truyền sóng v = 1m/s. Số gợn cực đại đi qua đoạn AB là:

A. 7.                                            B. 5.

C.11.                                           D. 9

Câu 35: Một đoạn mạch  xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần R, cuộn dây có (r, L) và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt là: \({u_d} = 80\sqrt 6 .\cos \left( {\omega t + \dfrac{\pi }{6}} \right)V,\) \({u_C} = 40\sqrt 2 .\cos \left( {\omega t - \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)V\) , điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là \({U_R} = 60\sqrt 3 V\) . Hệ số công suất của mạch trên là:

A. 0,862.                                     B. 0,908.

C. 0,664.                                     D. 0,753

Câu 36: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có K = 1N/cm, M = 1000g. Từ vị trí cân bằng nâng vật M lên vị trí lò xo không dãn rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc O ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí x = 8cm lần đầu tiên thi có vật m = 200g bay ngược chiều với tốc độ 1m/s đến cắm vào M. Kể từ thời điểm thả M đến khi M đi được 28,04 cm thì tốc độ của vật M có giá trị xấp xỉ bằng:

A. 75,51 cm/s.                            

B. 61,34cm/s.

C. 0m/s.                                      

D. 60m/s

Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dun C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá trị của C thì thấy: ở cùng thời điểm, số chỉ của V1 cực đai thì số chỉ của V1 gấp đôi số chỉ của V2. Hỏi khi số chỉ của V2 cực đại thì số chỉ của V2 gấp bao nhiêu lần số chỉ V1? (V1 chỉ điện áp trên R, còn V2 chỉ điện áp trên C)

A. 1,5 lần.                                   B. 2 lần.

C. 2,5 lần.                                   D. \(2\sqrt 2 \) lần

Câu 38: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao dộng điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng vuông góc với Ox và qua gốc tọa độ. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N là 10cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng 3 lần thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là:

A. \(\dfrac{{16}}{{27}}\)           

B.\(\dfrac{9}{{16}}\)

C.\(\dfrac{{27}}{{16}}\) .          

D.\(\dfrac{{16}}{9}\)

Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về ggiao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là \({\lambda _1} = 0,525\mu m;{\lambda _2} = 0,675\mu m\) . Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,2m. Hỏi trên màn quan sát, xét một vùng giao thoa bất kì có bề rộng L = 18mm thì có thể có tối đa bao nhiêu vân tối?

A. 5.                                            B. 4.

C. 6.                                            D. 3

Câu 40: Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian như hình vẽ. Biết t1 = 0,05s. Tại thời điểm t2 khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M, N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. \(\sqrt {19} cm\)                    

B.\(\sqrt {18} cm\)

C.\(\sqrt {21} cm\)                     

D.\(\sqrt {20} cm\)

 

Lời giải chi tiết

1.C

9.C

17.B

25.D

33.D

2.A

10.B

18.D

26.C

34.D

3.D

11.D

19.A

27.B

35.B

4.D

12.A

20.C

28.A

36.B

5.C

13.B

21.C

29.D

37.C

6.C

14.B

22.C

30.D

38.C

7.D

15.C

23.A

31.A

39.B

8.B

16.A

24.A

32.C

40.C

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD