Bài 3. Con lắc đơn

Bình chọn:
4.3 trên 91 phiếu
Lý thuyết con lắc đơn

Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là...

Xem chi tiết

Câu C1 trang 15 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 15 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C2 trang 15 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 15 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C3 trang 16 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 16 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 17 SGK Vật lí 12. Thế nào là con lắc đơn?

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 17 SGK Vật lí 12. Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 17 SGK Vật lí 12. Viết biểu thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch α bất kì.

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 sgk vật lí 12

Hãy chọn đáp án đúng...

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 sgk vật lí 12

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 17 sgk vật lí 12

Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu...

Xem lời giải

Bài 7 trang 17 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 17 SGK Vật lí 12. Một con lắc đơn dài l = 2,00 m, dao động điều hòa...

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về con lắc đơn

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về con lắc đơn thường gặp

Xem chi tiết