Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Lý thuyết tia hồng ngoại và tia tử ngoại

1. Bức xạ

Xem chi tiết

Câu C1 trang 138 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 138 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 141 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 141 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 1 trang 142 SGK Vật lí 12. Căn cứ vào đâu mà khẳng định

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 2 trang 142 SGK Vật lí 12. Dựa vào thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 3 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 3 trang 142 SGK Vật lí 12. Một cái phích tốt

Xem lời giải

Bài 4 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 4 trang 142 SGK Vật lí 12. Dây tóc bóng đèn điện

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 5 trang 142 SGK Vật lí 12. Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố có tác dụng diệt khuẩn không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 6 trang 142 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 7 trang 142 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 8 trang 142 SGK Vật lí 12. Giả sử ta làm thí nghiệm Y-âng

Xem lời giải

Bài 9 trang 142 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 9 trang 142 SGK Vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng

Xem lời giải