Bài 8. Giao thoa sóng

Bình chọn:
4.7 trên 81 phiếu
Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 45 - SGK Vật lí 12 Bài 1 - Trang 45 - SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 45 SGK Vật lí 12. Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 2 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 3 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 4 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu điều kiện giao thoa.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 5 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 5 trang 45 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 6 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 6 trang 45 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 7 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 7 trang 45 SGK Vật lí 12. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz.

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 8 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 8 trang 45 SGK Vật lí 12. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm...

Xem chi tiết


Gửi bài