Bài 8. Giao thoa sóng

Bình chọn:
4.6 trên 93 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về giao thoa sóng

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về giao thoa sóng thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết giao thoa sóng

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng triệt tiêu lẫn nhau.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 45 - SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 45 SGK Vật lí 12. Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu điều kiện giao thoa.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 5 trang 45 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 6 trang 45 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 7 trang 45 SGK Vật lí 12. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz.

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 8 trang 45 SGK Vật lí 12. Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1 và S2 là d = 11cm...

Xem lời giải