Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bình chọn:
4.7 trên 125 phiếu
Phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng

Phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng

Xem chi tiết

Lý thuyết giao thoa ánh sáng

1. Nhiễu xạ ánh sáng

Xem chi tiết

Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 1 trang 132 SGK Vật lí 12. Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lí 12. Viết công thức

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lí 12. Viết công thức tính khoảng vân ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 4 trang 132 SGK Vật lí 12. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 5 trang 132 SGK Vật lí 12. Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 6 trang 132 SGK Vật lí 12. Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

Xem lời giải

Bài 7 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 8 trang 133 SGK Vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng

Xem lời giải

Bài 9 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 9 trang 133 SGK Vật lí 12. Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc

Xem lời giải

Bài 10 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 10 trang 133 SGK Vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng

Xem lời giải