Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bình chọn:
4.8 trên 123 phiếu
Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12 Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 132 sgk Vật lý lớp 12 Bài 1 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 1 trang 132 SGK Vật lí 12. Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 132 sgk Vật lý lớp 12 Bài 2 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lí 12. Viết công thức

Xem chi tiết
Bài 3 trang 132 sgk Vật lý lớp 12 Bài 3 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lí 12. Viết công thức tính khoảng vân ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12 Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 4 trang 132 SGK Vật lí 12. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 132 sgk Vật lý lớp 12 Bài 5 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 5 trang 132 SGK Vật lí 12. Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 132 sgk Vật lý lớp 12 Bài 6 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 6 trang 132 SGK Vật lí 12. Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 133 sgk Vật lý lớp 12 Bài 7 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 133 sgk Vật lý lớp 12 Bài 8 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 8 trang 133 SGK Vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng

Xem chi tiết
Bài 9 trang 133 sgk Vật lý lớp 12 Bài 9 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 9 trang 133 SGK Vật lí 12. Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc

Xem chi tiết
Bài 10 trang 133 sgk Vật lý lớp 12 Bài 10 trang 133 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 10 trang 133 SGK Vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng

Xem chi tiết


Gửi bài