Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bình chọn:
4.5 trên 90 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về Mạch xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về mạch xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp

Xem chi tiết

Bài toán cực trị của mạch RLC mắc nối tiếp

Bài toán cực trị của mạch RLC mắc nối tiếp

Xem chi tiết

Lý thuyết mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Lý thuyết mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp và tổng trở của mạch, ...

Xem chi tiết

Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C3 trang 77 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 77 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 79 SGK Vật lí 12. Phát biểu định luật Ôm đối

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 79 SGK Vật lí 12. Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 79 SGK Vật lí 12. Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 sgk vật lý 12

Mạch điện xoay chiều gồm có

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 79 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 79 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm điện

Xem lời giải

Bài 7 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 80 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm

Xem lời giải

Bài 8 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 80 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm có

Xem lời giải

Bài 9 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 9 trang 80 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm có:

Xem lời giải

Bài 10 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 10 trang 80 SGK Vật lí 12. Cho mạch điện xoay chiều

Xem lời giải

Bài 11 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 11 trang 80 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng:

Xem lời giải

Bài 12 trang 80 sgk vật lý 12

Chọn câu đúng:

Xem lời giải