Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Bình chọn:
4.7 trên 73 phiếu
Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 75 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 76 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C3 trang 77 SGK Vật lý 12 Câu C3 trang 77 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 77 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 79 sgk vật lý 12 Bài 1 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 79 SGK Vật lí 12. Phát biểu định luật Ôm đối

Xem chi tiết
Bài 2 trang 79 sgk vật lý 12 Bài 2 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 79 SGK Vật lí 12. Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 79 sgk vật lý 12 Bài 3 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 79 SGK Vật lí 12. Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 79 sgk vật lý 12 Bài 4 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 79 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm có

Xem chi tiết
Bài 5 trang 79 sgk vật lý 12 Bài 5 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 79 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm

Xem chi tiết
Bài 6 trang 79 sgk vật lý 12 Bài 6 trang 79 sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 79 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm điện

Xem chi tiết
Bài 7 trang 80 sgk vật lý 12 Bài 7 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 80 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm

Xem chi tiết
Bài 8 trang 80 sgk vật lý 12 Bài 8 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 80 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm có

Xem chi tiết
Bài 9 trang 80 sgk vật lý 12 Bài 9 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 9 trang 80 SGK Vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm có:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 80 sgk vật lý 12 Bài 10 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 10 trang 80 SGK Vật lí 12. Cho mạch điện xoay chiều

Xem chi tiết
Bài 11 trang 80 sgk vật lý 12 Bài 11 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 11 trang 80 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng:

Xem chi tiết
Bài 12 trang 80 sgk vật lý 12 Bài 12 trang 80 sgk vật lý 12

Giải bài 12 trang 80 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng:

Xem chi tiết


Gửi bài