Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bình chọn:
4.1 trên 54 phiếu
Phương pháp giải bài tâp phản ứng hạt nhân

Phương pháp giải bài tâp phản ứng hạt nhân

Xem chi tiết

Lý thuyết năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân

1. Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

Xem chi tiết

Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 1 trang 186 sgk Vật lí 12

Giải bài 1 trang 186 SGK Vật lí 12. Hãy chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 sgk Vật lí 12

Giải bài 2 trang 186 SGK Vật lí 12. Hãy chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 3 trang 187 SGK Vật lí 12. Phạm vi tác dụng của các lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 4 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 4 trang 187 SGK Vật lí 12. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 5 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 5 trang 187 SGK Vật lí 12. Năng lượng liên kết của

Xem lời giải

Bài 6 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 6 trang 187 SGK Vật lí 12. Khối lượng nguyên tử của

Xem lời giải

Bài 7 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 7 trang 187 SGK Vật lí 12. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 8 trang 187 SGK Vật lí 12. Phản ứng:

Xem lời giải

Bài 9 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 9 trang 187 SGK Vật lí 12. Chọn câu sai.

Xem lời giải

Bài 10 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 10 trang 187 SGK Vật lí 12. Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

Xem lời giải