Bài 9. Sóng dừng

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 trang 47 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 47 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 47 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 1 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 1 trang 49 SGK Vật lí 12. Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 2 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 49 SGK Vật lí 12. Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 3 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 49 SGK Vật lí 12. Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 4 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 49 SGK Vật lí 12. Nút, bụng của sóng dừng là gì ?

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 5 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 5 trang 49 SGK Vật lí 12. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 6 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 6 trang 49 SGK Vật lí 12. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 7 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 7 trang 49 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 8 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 8 trang 49 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 9 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 9 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 9 trang 49 SGK Vật lí 12. Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

Xem chi tiết
Bài 10 - Trang 49 - SGK Vật lý 12 Bài 10 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 10 trang 49 SGK Vật lí 12. Tính tần số dao động của dây.

Xem chi tiết


Gửi bài