Bài 9. Sóng dừng

Bình chọn:
4.4 trên 80 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về Sóng dừng

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về sóng dừng thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết sóng dừng

1. Sự phản xạ sóng

Xem chi tiết

Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 46 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 47 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 47 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 1 trang 49 SGK Vật lí 12. Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 49 SGK Vật lí 12. Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 49 SGK Vật lí 12. Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 49 SGK Vật lí 12. Nút, bụng của sóng dừng là gì ?

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 5 trang 49 SGK Vật lí 12. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 6 trang 49 SGK Vật lí 12. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 7 trang 49 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 8 trang 49 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 9 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 9 trang 49 SGK Vật lí 12. Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). Tính bước sóng λ của sóng trên dây.

Xem lời giải

Bài 10 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Giải bài 10 trang 49 SGK Vật lí 12. Tính tần số dao động của dây.

Xem lời giải