Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Bình chọn:
4.2 trên 55 phiếu
Lý thuyết Mẫu nguyên tử BO

Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề của Bo.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 166 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 166 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 168 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 1 trang 169 SGK Vật lí 12. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ở điểm nào?

Xem lời giải

Câu 2 trang 169 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 169 SGK Vật lí 12. Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 169 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 169 SGK Vật lí 12. Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.

Xem lời giải

Bài 4 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 4 trang 169 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 169 SGK Vật lí 12. Xét ba mức năng lượng

Xem lời giải

Bài 6 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 6 trang 169 SGK Vật lí 12. Có một đám nguyên tử của một nguyên tố mà mỗi nguyên tử có ba mức năng lượng...

Xem lời giải

Bài 7 trang 169 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 169 SGK Vật lí 12. Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm...

Xem lời giải