Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bình chọn:
4.5 trên 89 phiếu
Câu C1 trang 62 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 62 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 62 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C3 trang 62 SGK Vật lý 12 Câu C3 trang 62 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 62 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C2 trang 62 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 62 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 62 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C4 trang 64 SGK Vật lý 12 Câu C4 trang 64 SGK Vật lý 12

Giải Câu C4 trang 64 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C5 trang 65 SGK Vật lý 12 Câu C5 trang 65 SGK Vật lý 12

Giải Câu C5 trang 65 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Bài 1 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 1 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 66 SGK Vật lí 12. Phát biểu định nghĩa

Xem chi tiết

Bài 2 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 2 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 66 SGK Vật lí 12. Tại sao phải quy định thống nhất tần số

Xem chi tiết

Bài 3 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 3 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 66 SGK Vật lí 12. Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 4 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 66 SGK Vật lí 12. Trên một bóng đèn có ghi 220V - 100W,

Xem chi tiết

Bài 5 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 5 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 66 SGK Vật lí 12. Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song

Xem chi tiết

Bài 6 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 6 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 66 SGK Vật lý 12. Trên một đèn có ghi 100V – 100W

Xem chi tiết

Bài 7 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 7 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 66 SGK Vật lí 12. Với dòng điện xoay chiều,

Xem chi tiết

Bài 8 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 8 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 66 SGK Vật lí 12. Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch

Xem chi tiết

Bài 9 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 9 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 9 trang 66 SGK Vật lí 12. Điện áp tức thời giữa hai đầu

Xem chi tiết

Bài 10 trang 66 sgk vật lý 12 Bài 10 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 10 trang 66 SGK Vật lí 12. Một đèn điện có ghi 110 V – 100 W

Xem chi tiếtHỏi bài