Bài 1. Dao động điều hòa

Bình chọn:
4.3 trên 212 phiếu
Lý thuyết dao động điều hòa

Dao động điều hòa là dao động trong đó lí độ của vật là một hàm côsin (hay sin)...

Xem chi tiết

Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 8 SGK Vật lí 12

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Xem lời giải

Câu 3 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 8 SGK Vật lí 12. Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 8 SGK Vật lí 12. Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Xem lời giải

Câu 5 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 8 SGK Vật lí 12. Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 8 SGK Vật lí 12. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø).

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 9 SGK Vật lí 12. Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo...

Xem lời giải

Bài 8 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 9 SGK Vật lí 12. Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 9 SGK Vật lí 12. Cho phương trình của dao động điều hòa...

Xem lời giải

Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 10 trang 9 SGK Vật lí 12. Phương trình của dao động điều hòa là...

Xem lời giải

Bài 11 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 11 trang 9 SGK Vật lí 12. Một vật chuyển động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo...

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập dao động điều hòa

Phương pháp giải bài tập dao động điều hòa

Xem chi tiết