Bài 1. Dao động điều hòa

Bình chọn:
4.4 trên 173 phiếu
Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu 1 trang 8 SGK Vật lí 12 Câu 1 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 8 SGK Vật lí 12. Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Xem chi tiết
Bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12 Bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12. Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 8 SGK Vật lí 12 Câu 3 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 8 SGK Vật lí 12. Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 8 SGK Vật lí 12 Câu 4 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 8 SGK Vật lí 12. Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 8 SGK Vật lí 12 Câu 5 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 8 SGK Vật lí 12. Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 8 SGK Vật lí 12 Câu 6 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 8 SGK Vật lí 12. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø).

Xem chi tiết
Bài 7 trang 9 sgk vật lí 12 Bài 7 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 9 SGK Vật lí 12. Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 9 sgk vật lí 12 Bài 8 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 9 SGK Vật lí 12. Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là ...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 9 sgk vật lí 12 Bài 9 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 9 SGK Vật lí 12. Cho phương trình của dao động điều hòa...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12 Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 10 trang 9 SGK Vật lí 12. Phương trình của dao động điều hòa là...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 9 sgk vật lí 12 Bài 11 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 11 trang 9 SGK Vật lí 12. Một vật chuyển động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo...

Xem chi tiết


Gửi bài