Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bình chọn:
4.7 trên 49 phiếu
Câu C1 trang 154 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 154 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 154 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C2 trang 156 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 156 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 156 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu 1 trang 158 SGK Vật lí 12 Câu 1 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 158 SGK Vật lí 12. Trình bày thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 158 SGK Vật lí 12 Câu 2 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 158 SGK Vật lí 12. Hiện tượng quang điện là gì?

Xem chi tiết

Câu 3 trang 158 SGK Vật lí 12 Câu 3 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 158 SGK Vật lí 12. Phát biểu định luật về giới hạn quang điện.

Xem chi tiết

Câu 4 trang 158 SGK Vật lí 12 Câu 4 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 158 SGK Vật lí 12. Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Xem chi tiết

Câu 5 trang 158 SGK Vật lí 12 Câu 5 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 158 SGK Vật lí 12. Lượng tử năng lượng là gì?

Xem chi tiết

Câu 6 trang 158 SGK Vật lí 12 Câu 6 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 158 SGK Vật lí 12. Phát biểu nội dung thuyết lượng tử ánh sáng.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 158 sgk vật lí 12 Bài 7 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 158 SGK Vật lí 12. Phôtôn là gì?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 158 sgk vật lí 12 Bài 8 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 158 SGK Vật lí 12. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 158 sgk vật lí 12 Bài 9 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 158 SGK Vật lí 12. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 158 sgk vật lí 12 Bài 10 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 10 trang 158 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 158 sgk vật lí 12 Bài 11 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 11 trang 158 SGK Vật lí 12. Ánh sáng có bước sóng 0,60 μm có thể gây ra hiện tượng quang điện...

Xem chi tiết

Bài 12 trang 158 sgk vật lí 12 Bài 12 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 12 trang 158 SGK Vật lí 12. Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ ...

Xem chi tiết

Bài 13trang 158 sgk vật lí 12 Bài 13trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 13 trang 158 SGK Vật lí 12. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm...

Xem chi tiếtHỏi bài