Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bình chọn:
4.7 trên 51 phiếu
Phương pháp giải bài tập về cường độ dòng quang điện bão hòa và hiệu suất lượng tử

Phương pháp giải bài tập về cường độ dòng quang điện bão hòa và hiệu suất lượng tử

Xem chi tiết

Lý thuyết Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Hiện tượng ánh sáng làm bật electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 154 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 154 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 156 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 156 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 158 SGK Vật lí 12. Trình bày thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện?

Xem lời giải

Câu 2 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 158 SGK Vật lí 12. Hiện tượng quang điện là gì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 158 SGK Vật lí 12. Phát biểu định luật về giới hạn quang điện.

Xem lời giải

Câu 4 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 158 SGK Vật lí 12. Phát biểu nội dung của giả thuyết Plăng.

Xem lời giải

Câu 5 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 158 SGK Vật lí 12. Lượng tử năng lượng là gì?

Xem lời giải

Câu 6 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 158 SGK Vật lí 12. Phát biểu nội dung thuyết lượng tử ánh sáng.

Xem lời giải

Bài 7 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 158 SGK Vật lí 12. Phôtôn là gì?

Xem lời giải

Bài 8 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 158 SGK Vật lí 12. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn.

Xem lời giải

Bài 9 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 158 SGK Vật lí 12. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện.

Xem lời giải

Bài 10 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 10 trang 158 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 11 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 11 trang 158 SGK Vật lí 12. Ánh sáng có bước sóng 0,60 μm có thể gây ra hiện tượng quang điện...

Xem lời giải

Bài 12 trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 12 trang 158 SGK Vật lí 12. Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ ...

Xem lời giải

Bài 13trang 158 sgk vật lí 12

Giải bài 13 trang 158 SGK Vật lí 12. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm...

Xem lời giải