CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về giao thoa sóng

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về giao thoa sóng thường gặp

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về sóng cơ và sự truyền sóng cơ thường gặp

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Sóng dừng

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về sóng dừng thường gặp

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sóng âm

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về sóng âm thường gặp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 2 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 2 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lý 12

Xem lời giải

Lý thuyết đặc trưng sinh lí của âm

Ba đặc trưng sinh lí của âm là độ cao, độ to và âm sắc.

Xem chi tiết

Lý thuyết giao thoa sóng

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng triệt tiêu lẫn nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Xem chi tiết

Lý thuyết sóng dừng

1. Sự phản xạ sóng

Xem chi tiết

Lý thuyết đặc trưng vật lí của âm

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 36 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 36 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 38 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 38 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C3 trang 39 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 39 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 1 trang 40 SGK Vật lí 12. Sóng cơ là gì?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 40 SGK Vật lí 12. Thế nào là sóng ngang ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 40 SGK Vật lí 12. Bước sóng là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 40 SGK Vật lí 12. Viết phương trình sóng.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 5 trang 40 SGK Vật lí 12. Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất