CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 2 – Vật lí 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 2 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 2 – Vật lí 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lý 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C1 trang 36 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 36 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 36 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 trang 38 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 38 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 38 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C3 trang 39 SGK Vật lý 12 Câu C3 trang 39 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 39 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 1 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 1 trang 40 SGK Vật lí 12. Sóng cơ là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 2 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 40 SGK Vật lí 12. Thế nào là sóng ngang ?

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 3 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 40 SGK Vật lí 12. Bước sóng là gì ?

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 4 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 40 SGK Vật lí 12. Viết phương trình sóng.

Xem chi tiết
Bài 5 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 5 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 5 trang 40 SGK Vật lí 12. Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian ?

Xem chi tiết
Bài 6 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 6 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 6 trang 40 SGK Vật lí 12. Sóng cơ là gì ?

Xem chi tiết
Bài 7 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 7 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 7 trang 40 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 8 - Trang 40 - SGK Vật lý 12 Bài 8 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 8 trang 40 SGK Vật lí 12. Tính tốc độ truyền sóng.

Xem chi tiết
Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 42 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 44 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 45 - SGK Vật lí 12 Bài 1 - Trang 45 - SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 45 SGK Vật lí 12. Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 2 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 3 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Xem chi tiết
Bài 4 - Trang 45 - SGK Vật lý 12 Bài 4 - Trang 45 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 45 SGK Vật lí 12. Nêu điều kiện giao thoa.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài