Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

Bình chọn:
4.6 trên 85 phiếu
Câu C1 trang 50 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 50 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 50 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C2 trang 51 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 51 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 51 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C3 trang 52 SGK Vật lý 12 Câu C3 trang 52 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 52 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 1 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Vật lí 12. Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 2 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 55 SGK Vật lí 12. Sóng âm là gì?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 3 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 55 SGK Vật lí 12. Nhạc âm là gì?

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 4 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 55 SGK Vật lí 12. Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 5 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 55 SGK Vật lí 12. Cường độ âm được đo bằng gì ?

Xem chi tiết

Bài 6 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 6 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 55 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết

Bài 7 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 7 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 7 trang 55 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết

Bài 8 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 8 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 8 trang 55 SGK Vật lí 12. Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không ?

Xem chi tiết

Bài 9 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 9 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 9 trang 55 SGK Vật lí 12. Một siêu âm có tần số 1 MHz sử dụng bảng 10.1, hãy tính bước sóng của siêu âm

Xem chi tiết

Bài 10 - Trang 55 - SGK Vật lí 12 Bài 10 - Trang 55 - SGK Vật lí 12

Giải bài 10 trang 55 SGK Vật lí 12. Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25m.

Xem chi tiết



Hỏi bài