CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bình chọn:
4.6 trên 80 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 3 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 3 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C1 trang 62 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 62 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C3 trang 62 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 62 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 62 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 62 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C4 trang 64 SGK Vật lý 12

Giải Câu C4 trang 64 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C5 trang 65 SGK Vật lý 12

Giải Câu C5 trang 65 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 66 SGK Vật lí 12. Phát biểu định nghĩa

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 66 SGK Vật lí 12. Tại sao phải quy định thống nhất tần số

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 66 SGK Vật lí 12. Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 66 SGK Vật lí 12. Trên một bóng đèn có ghi 220V - 100W,

Xem lời giải

Bài 5 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 66 SGK Vật lí 12. Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 66 SGK Vật lý 12. Trên một đèn có ghi 100V – 100W

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 66 SGK Vật lí 12. Với dòng điện xoay chiều,

Xem lời giải

Bài 8 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 66 SGK Vật lí 12. Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch

Xem lời giải

Bài 9 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 9 trang 66 SGK Vật lí 12. Điện áp tức thời giữa hai đầu

Xem lời giải

Bài 10 trang 66 sgk vật lý 12

Giải bài 10 trang 66 SGK Vật lí 12. Một đèn điện có ghi 110 V – 100 W

Xem lời giải

Câu C1 trang 67 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 67 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 68 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 68 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất