Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.

Bình chọn:
4.1 trên 87 phiếu
Lý thuyết Các mạch điện xoay chiều.

Trọng tâm kiến thức:

Xem chi tiết

Câu C1 trang 67 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 67 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 68 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 68 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C3 trang 68 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 68 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C4 trang 70 SGK Vật lý 12

Giải Câu C4 trang 70 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C5 trang 71 SGK Vật lý 12

Giải Câu C5 trang 71 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C6 trang 72 SGK Vật lý 12

Giải Câu C6 trang 72 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 74 SGK Vật lí 12. Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện

Xem lời giải

Bài 2 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 74 SGK Vật lí 12. Dựa vào định luật Ôm,

Xem lời giải

Bài 3 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 74 SGK Vật lí 12. Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:

Xem lời giải

Bài 4 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 74 SGK Vật lí 12. Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần:

Xem lời giải

Bài 5 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 74 SGK Vật lí 12. Chứng minh rằng,

Xem lời giải

Bài 6 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 74 SGK Vật lí 12. Chứng minh rằng,

Xem lời giải

Bài 7 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 74 SGK Vật lí 12. Một đoạn mạch chứa một

Xem lời giải

Bài 8 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 74 SGK Vật lí 12. Đoạn mạch chứa một cuộn

Xem lời giải

Bài 9 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 9 trang 74 SGK Vật lí 12. Điện áp u = 200√2cosωt

Xem lời giải