Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.

Bình chọn:
4.1 trên 73 phiếu
Câu C1 trang 67 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 67 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 67 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 trang 68 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 68 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 68 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C3 trang 68 SGK Vật lý 12 Câu C3 trang 68 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 68 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C4 trang 70 SGK Vật lý 12 Câu C4 trang 70 SGK Vật lý 12

Giải Câu C4 trang 70 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C5 trang 71 SGK Vật lý 12 Câu C5 trang 71 SGK Vật lý 12

Giải Câu C5 trang 71 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C6 trang 72 SGK Vật lý 12 Câu C6 trang 72 SGK Vật lý 12

Giải Câu C6 trang 72 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 1 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 74 SGK Vật lí 12. Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện

Xem chi tiết
Bài 2 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 2 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 74 SGK Vật lí 12. Dựa vào định luật Ôm,

Xem chi tiết
Bài 3 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 3 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 74 SGK Vật lí 12. Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 4 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 74 SGK Vật lí 12. Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 5 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 74 SGK Vật lí 12. Chứng minh rằng,

Xem chi tiết
Bài 6 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 6 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 74 SGK Vật lí 12. Chứng minh rằng,

Xem chi tiết
Bài 7 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 7 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 74 SGK Vật lí 12. Một đoạn mạch chứa một

Xem chi tiết
Bài 8 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 8 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 74 SGK Vật lí 12. Đoạn mạch chứa một cuộn

Xem chi tiết
Bài 9 trang 74 sgk vật lý 12 Bài 9 trang 74 sgk vật lý 12

Giải bài 9 trang 74 SGK Vật lí 12. Điện áp u = 200√2cosωt

Xem chi tiết


Gửi bài