CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 5 – Vật lí 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 5 – Vật lí 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương 5 – Vật lí 12

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương 5 – Vật lí 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 5 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 5 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 1 trang 125 SGK Vật lí 12.Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn

Xem lời giải

Bài 2 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 2 trang 125 SGK Vật lí 12. Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

Xem lời giải

Bài 3 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 3 trang 125 SGK Vật lí 12. Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc

Xem lời giải

Bài 4 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 4 trang 125 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 5 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 5 trang 125 SGK Vật lí 12. Một lăng kính thủy tinh

Xem lời giải

Bài 6 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 6 trang 125 SGK Vật lí 12. Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước

Xem lời giải

Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 1 trang 132 SGK Vật lí 12. Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lí 12. Viết công thức

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lí 12. Viết công thức tính khoảng vân ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 4 trang 132 SGK Vật lí 12. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 5 trang 132 SGK Vật lí 12. Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 132 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 6 trang 132 SGK Vật lí 12. Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất