CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 5 – Vật lí 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 5 – Vật lí 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương 5 – Vật lí 12

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 - Chương 5 – Vật lí 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng

Phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 5 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 5 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Vật lý 12

Xem lời giải

Lý thuyết các loại quang phổ

1. Quang phổ phát xạ chia thành hai loại:

Xem chi tiết

Lý thuyết tán sắc ánh sáng

1. Sự tán sắc ánh sáng

Xem chi tiết

Lý thuyết tia X

Khi chùm êlectron nhanh

Xem chi tiết

Lý thuyết giao thoa ánh sáng

1. Nhiễu xạ ánh sáng

Xem chi tiết

Lý thuyết tia hồng ngoại và tia tử ngoại

1. Bức xạ

Xem chi tiết

Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 123 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 1 trang 125 SGK Vật lí 12.Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn

Xem lời giải

Bài 2 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 2 trang 125 SGK Vật lí 12. Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

Xem lời giải

Bài 3 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 3 trang 125 SGK Vật lí 12. Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc

Xem lời giải

Bài 4 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 4 trang 125 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng

Xem lời giải

Bài 5 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 5 trang 125 SGK Vật lí 12. Một lăng kính thủy tinh

Xem lời giải

Bài 6 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Giải bài 6 trang 125 SGK Vật lí 12. Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước

Xem lời giải

Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 129 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 130 trang SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất