Bài 34. Sơ lược về laze

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Câu C1 trang 171 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 171 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 171 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu 1 trang 173 SGK Vật lí 12 Câu 1 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 173 SGK Vật lí 12. Laze là gì?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 173 SGK Vật lí 12 Câu 2 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 173 SGK Vật lí 12. Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 173 SGK Vật lí 12 Câu 3 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 173 SGK Vật lí 12. Sự phát xạ cảm ứng là gì? Tại sao có thể khuếch đại ánh sáng dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 173 SGK Vật lí 12 Câu 4 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 173 SGK Vật lí 12. Trình bày cấu tạo của laze rubi.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 173 sgk vật lí 12 Bài 5 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 173 SGK Vật lí 12. Có những loại laze gì?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 173 SGK Vật lí 12 Bài 6 trang 173 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 173 SGK Vật lí 12. Trình bày một vài ứng dụng của laze.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 173 sgk vật lí 12 Bài 7 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 173 SGK Vật lí 12. Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 173 sgk vật lí 12 Bài 8 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 173 SGK Vật lí 12. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 173 sgk vật lí 12 Bài 9 trang 173 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 173 SGK Vật lí 12. Bút laze mà người ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?

Xem chi tiết


Gửi bài