Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu
Bài 1 trang 216 sgk vật lí 12 Bài 1 trang 216 sgk vật lí 12

Giải bài 1 trang 216 SGK Vật lí 12. Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 216 sgk vật lí 12 Bài 2 trang 216 sgk vật lí 12

Giải bài 2 trang 216 SGK Vật lí 12. Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 216 - sgk vật lý 12 Bài 3 trang 216 - sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 216 SGK Vật lí 12. Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 216 - sgk vật lý 12 Bài 4 trang 216 - sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 216 SGK Vật lí 12. Tiểu hành tinh là gì?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 216 sgk vật lí 12 Bài 5 trang 216 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 216 SGK Vật lí 12. Những hành tinh nào thuộc nhóm Trái Đất

Xem chi tiết
Bài 6  trang 216  - sgk vật lý 12 Bài 6 trang 216 - sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 216 SGK Vật lí 12. Sao chổi, thiên thạch.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 216 sgk vật lí 12 Bài 7 trang 216 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 216 SGK Vật lí 12. Thiên hà là gì?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 216 SGK Vật lí 12 Bài 8 trang 216 SGK Vật lí 12

Giải bài 8 trang 216 SGK Vật lí 12. Ngân Hà có hình dạng gì ? Hệ mặt trời ở vị trí nào trong ngân hà?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 216 sgk vật lí 12 Bài 9 trang 216 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 216 SGK Vật lí 12. Người ta dựa vào đặc điểm nào ..

Xem chi tiết
Bài 10 trang 217 sgk vật lí 12 Bài 10 trang 217 sgk vật lí 12

Giải bài 10 trang 217 SGK Vật lí 12. Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 217 sgk vật lí 12 Bài 11 trang 217 sgk vật lí 12

Giải bài 11 trang 217 SGK Vật lí 12. Khoảng cách từ Mặt Trăng và Trái Đất

Xem chi tiết
Bài 12 trang 217 sgk vật lí 12 Bài 12 trang 217 sgk vật lí 12

Giải bài 12 trang 217 SGK Vật lí 12. Nêu những sự tương tự

Xem chi tiết
Bài 13 trang 217 sgk vật lí 12 Bài 13 trang 217 sgk vật lí 12

Giải bài 13 trang 217 SGK Vật lí 12. Có phải tất cả các sao mà ta nhìn thấy từ Trái Đất

Xem chi tiết


Gửi bài