Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bình chọn:
4.3 trên 136 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về sóng cơ và sự truyền sóng cơ thường gặp

Xem chi tiết

Lý thuyết sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 36 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 36 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 38 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 38 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C3 trang 39 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 39 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 1 trang 40 SGK Vật lí 12. Sóng cơ là gì?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 2 trang 40 SGK Vật lí 12. Thế nào là sóng ngang ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 3 trang 40 SGK Vật lí 12. Bước sóng là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 4 trang 40 SGK Vật lí 12. Viết phương trình sóng.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 5 trang 40 SGK Vật lí 12. Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian ?

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 6 trang 40 SGK Vật lí 12. Sóng cơ là gì ?

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 7 trang 40 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 40 - SGK Vật lý 12

Giải bài 8 trang 40 SGK Vật lí 12. Tính tốc độ truyền sóng.

Xem lời giải