Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức

Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu
Lý thuyết dao động tắt dần dao động cưỡng bức

Khi không có ma sát con lắc dao động điều hòa với tần số riêng...

Xem chi tiết

Câu C2 trang 20 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 20 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C1 trang 20 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 20 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 21 SGK Vật lí 12

Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 21 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 21 SGK Vật lí 12. Nêu đặc điểm của dao động duy trì?

Xem lời giải

Câu 3 trang 21 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 21 SGK Vật lí 12. Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức?

Xem lời giải

Câu 4 trang 21 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 21 SGK Vật lí 12. Hiện tượng cộng hưởng là gì? Nêu điều kiện để có cộng hưởng. Cho một ví dụ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 21 SGK Vật lí 12. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm đi 3%...

Xem lời giải

Bài 6 trang 21 sgk vật lí 12

Giải bài 6 trang 21 SGK Vật lí 12. Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa...

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập các loại dao động

Phương pháp giải bài tập các loại dao động

Xem chi tiết