CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bình chọn:
3.9 trên 38 phiếu
Phương pháp giải bài tập sóng điện từ

Phương pháp giải bài tập sóng điện từ

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về mạch dao động

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về mạch dao động thường gặp

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 4 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 4 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 4 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 4 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lý 12

Xem lời giải

Lý thuyết nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

Xem chi tiết

Lý thuyết sóng điện từ

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

Xem chi tiết

Lý thuyết điện từ trường

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

Xem chi tiết

Lý thuyết mạch dao động

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

Xem chi tiết

Câu C1 trang 105 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 105 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 107 SGK Vật lí 12. Mạch dao động là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 107 SGK Vật lí 12. Nêu định luật biến thiên ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 107 SGK Vật lí 12. Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao

Xem lời giải

Bài 4 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 107 SGK Vật lí 12. Dao động điện từ tự do là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 107 SGK Vật lí 12. Năng lượng điện từ là gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 107 SGK Vật lí 12. Sự biến thiên của dòng điện I

Xem lời giải

Bài 7 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 107 SGK Vật lí 12. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm

Xem lời giải

Bài 8 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 107 SGK Vật lí 12. Tính chu kì và tần số dao động

Xem lời giải

Câu C1 trang 108 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 108 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất