CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bình chọn:
3.9 trên 38 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 -  Chương 4 – Vật lí 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 4 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 4 – Vật lí 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Vật lý 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 -  Chương 4 – Vật lí 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 4 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 - Chương 4 – Vật lí 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C1 trang 105 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 105 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 105 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Bài 1 trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 1 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 107 SGK Vật lí 12. Mạch dao động là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 2 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 107 SGK Vật lí 12. Nêu định luật biến thiên ...

Xem chi tiết

Bài 3  trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 3 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 107 SGK Vật lí 12. Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao

Xem chi tiết

Bài 4  trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 4 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 107 SGK Vật lí 12. Dao động điện từ tự do là gì?

Xem chi tiết

Bài 5  trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 5 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 5 trang 107 SGK Vật lí 12. Năng lượng điện từ là gì?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 6 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 6 trang 107 SGK Vật lí 12. Sự biến thiên của dòng điện I

Xem chi tiết

Bài 7 trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 7 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 7 trang 107 SGK Vật lí 12. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm

Xem chi tiết

Bài 8 trang 107 - sgk vật lý 12 Bài 8 trang 107 - sgk vật lý 12

Giải bài 8 trang 107 SGK Vật lí 12. Tính chu kì và tần số dao động

Xem chi tiết

Câu C1 trang 108 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 108 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 108 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C2 trang 108 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 108 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 108 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Câu C3 trang 109 SGK Vật lý 12 Câu C3 trang 109 SGK Vật lý 12

Giải Câu C3 trang 109 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết

Bài 1 trang 111 - sgk vật lý 12 Bài 1 trang 111 - sgk vật lý 12

Giải bài 1 trang 111 SGK Vật lí 12. Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên

Xem chi tiết

Bài 2  trang 111 - sgk vật lý 12 Bài 2 trang 111 - sgk vật lý 12

Giải bài 2 trang 111 SGK Vật lí 12. Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên

Xem chi tiết

Bài 3 trang 111 - sgk vật lý 12 Bài 3 trang 111 - sgk vật lý 12

Giải bài 3 trang 111 SGK Vật lí 12. Điện từ trường là gì?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 111 - sgk vật lý 12 Bài 4 trang 111 - sgk vật lý 12

Giải bài 4 trang 111 SGK Vật lí 12. Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài