Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Bình chọn:
3.9 trên 62 phiếu
Lý thuyết Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ FRE-NEN

Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay.

Xem chi tiết

Câu C1 trang 22 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 22 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 25 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 25 SGK Vật lí 12. Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.

Xem lời giải

Câu 2 trang 25 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 12. Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

Xem lời giải

Câu 3 trang 25 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 12. Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp:

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 sgk vật lí 12

Giải bài 4 trang 25 SGK Vật lí 12. Chọn đáp án đúng. Hai dao động là ngược chiều khi:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 sgk vật lí 12

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 12. Xét một vectơ quay...

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 sgk vật lí 12

Cho hai dao động điều hòa cùng phương...

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số

Tổng hợp cách giải bài tập về tổng hợp dao động điều hòa hay, chi tiết

Xem chi tiết