CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bình chọn:
4.6 trên 60 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Vật lý 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Vật lý 12 có đáp án và lời giải

Xem lời giải

Phương pháp giải bài tập phân hạch - nhiệt hạch

Phương pháp giải bài tập phân hạch - nhiệt hạch

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tập về phóng xạ

Phương pháp giải bài tập về phóng xạ

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tập phân hạch - nhiệt hạch

Phương pháp giải bài tập phân hạch - nhiệt hạch

Xem chi tiết

Phương pháp giải bài tâp phản ứng hạt nhân

Phương pháp giải bài tâp phản ứng hạt nhân

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 7 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 7 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Vật lý 12

Xem lời giải

Lý thuyết phản ứng nhiệt hạch

1. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

Xem chi tiết

Lý thuyết phản ứng phân hạch

1. Phân hạch là sự phá vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình, kèm theo một vài nơtron phát ra.

Xem chi tiết

Lý thuyết năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân

1. Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

Xem chi tiết

Lý thuyết tính chất và cấu tạo hạt nhân

1. Cấu tạo hạt nhân gồm có Z prôtôn và A - Z nơtron

Xem chi tiết

Lý thuyết phóng xạ

1. Phóng xạ là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo).

Xem chi tiết

Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 179 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 179 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 180 sgk Vật lý 12

Giải bài 1 trang 180 SGK Vật lí 12. Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?

Xem lời giải

Bài 2 trang 180 sgk Vật lý 12

Giải bài 2 trang 180 SGK Vật lí 12. Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối,

Xem lời giải

Bài 3 trang 180 sgk Vậy lí 12

Giải bài 3 trang 180 SGK Vật lí 12. Xác định khối lượng tính ra u của hạt nhân

Xem lời giải

Bài 4 trang 180 sgk Vật lí 12

Giải bài 4 trang 180 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất