CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bình chọn:
4.6 trên 60 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Vật lý 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 7 - Vật lý 12 có đáp án và lời giải

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 7 – Vật lí 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 7 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 7 – Vật lí 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 7 - Vật lý 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 7 - Vật lý 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Vật lý 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 7 - Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 176 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Câu C2 trang 179 SGK Vật lý 12 Câu C2 trang 179 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 179 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 180 sgk Vật lý 12 Bài 1 trang 180 sgk Vật lý 12

Giải bài 1 trang 180 SGK Vật lí 12. Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 180 sgk Vật lý 12 Bài 2 trang 180 sgk Vật lý 12

Giải bài 2 trang 180 SGK Vật lí 12. Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối,

Xem chi tiết
Bài 3 trang 180 sgk Vậy lí 12 Bài 3 trang 180 sgk Vậy lí 12

Giải bài 3 trang 180 SGK Vật lí 12. Xác định khối lượng tính ra u của hạt nhân

Xem chi tiết
Bài 4 trang 180 sgk Vật lí 12 Bài 4 trang 180 sgk Vật lí 12

Giải bài 4 trang 180 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 180 sgk Vật lí 12 Bài 5 trang 180 sgk Vật lí 12

Giải bài 5 trang 180 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 180 sgk Vật lí 12 Bài 6 trang 180 sgk Vật lí 12

Giải bài 6 trang 180 SGK Vật lí 12. Số nuclôn trong

Xem chi tiết
Bài 7 trang 180 sgk Vật lí 12 Bài 7 trang 180 sgk Vật lí 12

Giải bài 7 trang 180 SGK Vật lí 12. Số nơtron trong hạt nhân

Xem chi tiết
Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 12 Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 184 SGK Vật lý 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 186 sgk Vật lí 12 Bài 1 trang 186 sgk Vật lí 12

Giải bài 1 trang 186 SGK Vật lí 12. Hãy chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 186 sgk Vật lí 12 Bài 2 trang 186 sgk Vật lí 12

Giải bài 2 trang 186 SGK Vật lí 12. Hãy chọn câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 187 sgk Vật lí 12 Bài 3 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 3 trang 187 SGK Vật lí 12. Phạm vi tác dụng của các lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 187 sgk Vật lí 12 Bài 4 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 4 trang 187 SGK Vật lí 12. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 187 sgk Vật lí 12 Bài 5 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 5 trang 187 SGK Vật lí 12. Năng lượng liên kết của

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài