CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lý 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lý 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 1 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 1 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 8 SGK Vật lí 12

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Xem lời giải

Câu 3 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 8 SGK Vật lí 12. Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 8 SGK Vật lí 12. Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Xem lời giải

Câu 5 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 8 SGK Vật lí 12. Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 8 SGK Vật lí 12. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø).

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 9 SGK Vật lí 12. Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo...

Xem lời giải

Bài 8 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 9 SGK Vật lí 12. Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 9 SGK Vật lí 12. Cho phương trình của dao động điều hòa...

Xem lời giải

Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 10 trang 9 SGK Vật lí 12. Phương trình của dao động điều hòa là...

Xem lời giải

Bài 11 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 11 trang 9 SGK Vật lí 12. Một vật chuyển động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo...

Xem lời giải

Câu C1 trang 11 SGK Vật Lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 12 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 13 SGK Vật lí 12

Giải bài 1 trang 13 SGK Vật lí 12. Khảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức của lực kéo về.

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 SGK Vật lí 12

Giải bài 2 trang 13 SGK Vật lí 12. Nêu công thức tính chu kì của con lắc lò xo

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất