CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lý 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lý 12 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 1 – Vật lí 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 - Chương 1 – Vật lí 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lý 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Vật lý 12

Xem lời giải

Lý thuyết Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ FRE-NEN

Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay.

Xem chi tiết

Lý thuyết dao động tắt dần dao động cưỡng bức

Khi không có ma sát con lắc dao động điều hòa với tần số riêng...

Xem chi tiết

Lý thuyết con lắc đơn

Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là...

Xem chi tiết

Lý thuyết dao động điều hòa

Dao động điều hòa là dao động trong đó lí độ của vật là một hàm côsin (hay sin)...

Xem chi tiết

Lý thuyết con lắc lò xo

Phương trình động lực học của dao động...

Xem chi tiết

Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 10 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu 1 trang 8 SGK Vật lí 12

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 SGK Vật lí 12

Viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Xem lời giải

Câu 3 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 3 trang 8 SGK Vật lí 12. Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 4 trang 8 SGK Vật lí 12. Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Xem lời giải

Câu 5 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 5 trang 8 SGK Vật lí 12. Giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 8 SGK Vật lí 12

Giải bài 6 trang 8 SGK Vật lí 12. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø).

Xem lời giải

Bài 7 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 7 trang 9 SGK Vật lí 12. Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo...

Xem lời giải

Bài 8 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 8 trang 9 SGK Vật lí 12. Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 9 trang 9 SGK Vật lí 12. Cho phương trình của dao động điều hòa...

Xem lời giải

Bài 10 trang 9 sgk vật lí 12

Giải bài 10 trang 9 SGK Vật lí 12. Phương trình của dao động điều hòa là...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất