Đề số 1 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 7 mới


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra 15p - Unit 1 - Tiếng Anh 7 mới

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

I. Choose the correct answer in each sentence.

1. Are you interested for/ in photography.

2. This is my best/ favorite book. It’s David Copperfield, by Dickens.

3. I’ve decided to make/ join the local swimming club.

4. Kate usually passes/ spends most of her time reading.

5. Tim has a very interesting fun/ hobby. He builds small boats.

6. What do you like doing in your empty/ spare time?

7. Wendy is a member/ team of the drama club.

8. Anna likes going to the cinema/ cinema.

 

II. Put the verbs in brackets into the correct forms.

9. You (be) ________able to speak English better if you (learn) _________ harder.

10. How much time do you spend (watch) ________TV every day?

11. They (play) ____________badminton next week.

12. Most shops usually (open) ______ at 8.00 a.m and (close) ______ at 6.00 p.m.

Lời giải chi tiết

Question 1. in

Question 7. member

Question 2. favorite

Question 8. cinema

Question 3. join

Question 9. will be ; learn

Question 4. spends

Question 10. watching

Question 5. hobby

Question 11. will play

Question 6. spare

Question 12. open; close

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.