Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Để bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp, nhà Lý đã có chính sách

A. cắt đặt chức quan Hà đê sứ.

B. thực hiện chính sách quân điền.

C. nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò.

D. xây dựng các công trình thủy lợi.

Câu 2. Các vua thời Lê và Lý hàng năm thường về các địa phương để làm

A. công tác thuỷ lợi.

B. lễ cày ruộng tịch điền.

C. lễ ban cấp ruộng đất cho nông dân.

D. ruộng cùng với nông dân.

Câu 3. Năm 1149, nhà Lý lập cảng Vân Đồn ( Quảng Ninh) để

A. làm vùng hải cảng trao đổi hàng hoá với nước ngoài.

B. làm căn cứ quân sự chống ngoại xâm.

C. làm cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công.

D. làm vùng hải cảng để trao đổi hàng hoá với Ấn Độ.

Câu 4. Hình tượng nghệ thuật độc đáo, phổ biến thời Lý là

A. Tháp Chương Sơn (Nam Định).

B. Chuông chùa Trùng Quang (Bắc Ninh).

C. Rồng mình trơn, toàn thân uốn khúc, uyển chuyển như một ngọn lửa.

D. Chùa Một Cột (Hà Nội).

Câu 5. Dưới thời Lý, Nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp cho

A. những người có công và cấp cho hộ nông dân nghèo.

B. quý tộc và cấp cho dòng tộc.

C. những người có công và cấp cho các chùa chiền.

D. quân đội và cấp cho làng xã.

Câu 6. Những công trình kiến trúc, điêu khắc nồi tiếng thời Lý bao gồm

A. Chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn, chuông chùa Trùng Quang.

B. Chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, chùa Thiên Mụ, tháp Chương Sơn.

C. Chuông Quy Điền, vạc Phố Minh, Cữu Trùng đài, tháp Chương Sơn.

D. Chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, tháp Bình Sơn, tháp Chương Sơn.

Câu 7. Sản xuất nông nghiệp thời Lý phát triển không vì lí do gì?

A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang.

B. Triều đình chăm lo công tác thuỷ lợi.

C. Triều đình cấm giết hại trâu, bò.

D. Chính quyền cho lập nhiều khu chợ tập trung.

Câu 8. Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là gì?

A. Chương trình thi cử dễ dàng nên số người đỗ đạt cao.

B. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy củ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi.

C. Mỗi năm đều có khoa thi.

D. 5 năm một lần triều dinh tổ chức khoa thi.

Câu 9. Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua dưới thời Lý có ý nghĩa gì quan trọng?

A. Thể hiện sự công bằng trong phân chia ruộng đất của nhà nước.

B. Nêu gương cho quan lại địa phương trong quan hệ với nông dân.

C. Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

D. Phát huy truyền thống thương dân của các triều đại trước.

Câu 10. Thành phần nào dưới thời Lý không trở thành địa chủ?

A. Một số hoàng tử, công chúa.

B. Một số quan lại nhà nước.

C. Một ít dân thường, do có nhiều ruộng đất.

D. Một số ít tăng lữ và thế lực giáo hội. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.C

2.B

3.A

4.C

5.C

6.A

7.D

8.B

9.C

10.D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 45.

Cách giải:

Nhà Lý đã ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Bấy giờ, vua mới ra lệnh là kẻ nào ăn trộm trâu, giết trâu, phạt 80 trượng, nhà láng giềng không cáo giác cũng bị phạt 80 trượng.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 44.

Cách giải:

Các vua Lý thường xuyên về các địa phương để cày tịch điền.

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 46.

Cách giải:

Năm 1149, thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Lộ Lạc, Xiêm La vào Hải Đông (Quảng Ninh) xin cứ trú buôn bán, nhà Lý bèn cho lập trang ở nơi hải đảo gọi là Vân Đồn để mua hàng hóa quý, dâng tiến sản vật địa phương.

=> Cảng Vân Đồn được lập ra để làm vùng hải cảng trao đổi hàng hóa với nước ngoài.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 49.

Cách giải:

Dưới thời Lý, trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát được thể hiện trên các tượng Phật, ở các hình trang trí rồng, các bệ đá hình hoa sen. Rồng mình trơn, toàn thân uốn khúc, uyển chuyển như một ngọn lửa là hình tượng nghệ thuật độc đáo, phổ biến thời Lý.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 44.

Cách giải:

Dưới thời Lý, nhà nước còn lấy một số đất công làm nơi thờ phụng, tế lễ hoặc phong cấp cho con cháu, những người có công, làm các đền chùa.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 49.

Cách giải:

Thời Lý có các công trình kiến trúc và điêu khắc quy mô tương đối lớn và mang tính cách độc đáo. Tiêu bieeu là Chùa Một Cột, Tháp Chương Sơn, chuông chùa Trùng Quang, tháp Báo Thiên.

Chọn: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 44, 45, suy luận.

Cách giải:

Sản xuất nông nghiệp thời Lý phát triển xuất phát từ những chính sách tích cực phát triển nông nghiệp của nhà nước:

- Ruộng đất là tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của nhà vua, nhưng thực tế ruộng đất được đem chia đều cho nông dân cày cấy và nộp tô thuế cho nhà vua.

- Hàng năm, các vua Lý đều về các địa phương tiến hành lễ cày “tịch điền” để khuyến khích sản xuất nông nghiệp trong nhân dân.

- Nhà Lý khuyến khích việc khai khẩn đất hoang. Tiến hành các công việc trị thủy như: đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lụt,...

- Ban hành lệnh cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Chọn: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 48, suy luận.

Cách giải:

Nhà Lý rất quan tâm đến chế độ giáo dục, khoa cử song chế độ thi cử chưa có nền nếp, quy củ, khi nào nhà nước có nhu cầu mới mở khoa thi. Văn hóa chứ Hán bắt đầu phát triển. Đây chính là đặc điểm nổi bật của nền khoa cử thời Lý.

Chọn: B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 44, suy luận.

Cách giải:

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua dưới thời Lý có ý nghĩa quan trọng:

- Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

- Thể hiện quan hệ gần gũi, hoà đồng giữa vua và dân.

Chọn: C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 47, suy luận.

Cách giải:

Thời Lý, vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị. Một số hoàng tử, công chúa, quan lại được nhà nước phong cấp ruộng đất đã trở thành địa chủ. Một số dân thường, do có nhiều ruộng cũng trở thành địa chủ có thể lực ở địa phương.

Chọn: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.