Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?


Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Đề bài

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 93 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 334 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí