Communication trang 53 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.3 trên 316 phiếu

Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Động não những ý kiến của em bên dưới.

1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list.

(Em có những vấn đề giao thông gì? Làm cùng bạn học, thảo luận và lập một danh sách)

Hướng dẫn giải:

traffic jam

traffic accident 

Tạm dịch:

kẹt xe

tai nạn giao thông

2. Now read this case study and article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find.

(Đọc trường hợp và mục báo nói về những vấn đề giao thông ở Wonderland. Gạch dưới những vấn đề mà em có thể tìm được)

Hướng dẫn giải:

Hướng dẫn giải:

- biggest city without a metro or skytrain

- the city is getting gridlocked

- there are too many cars (10 million in traffic every day) and more cars are coming

- serious pollution

- fewer buses

Tạm dịch:

Wonderland là một thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không! Thành phố này, có 26 triệu dân, ngày càng giao thông kẹt cứng.

Mỗi ngày có hơn 1000 xe ô tô mới tham gia giao thông. Thành phố đang đối mặt với những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Có ít xe buýt hơn trước đây, và gần 10 triệu xe hơi chạy vào và vòng quanh Wonderland mỗi ngày!

Tiếng nói địa phương

“Đúng, xe đạp đó là của tôi. Tôi từng lái xe hơi đến chỗ làm. Nhưng nó mất đến 2 giờ! Bây giờ tôi đạp xe đạp. Giao thông quá tệ đến nỗi đạp xe nhanh hơn! Nhưng, xe hơi lại gây ô nhiễm rất nhiều. Tôi không biết sẽ làm gì trong tương lai!

Adri Prakoso, Wonderland

- thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không

-  thành phố sẽ bị kẹt cứng giao thông

- có quá nhiều xe hơi (10 triệu lượt giao thông mỗi ngày) và nhiều hơn nữa vào thời gian tới

- ô nhiễm nghiêm trọng

- có ít xe buýt hơn

3. In groups, think of a future means of transport that will help people in Wonderland Brainstorm your  ideas below.

(Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Động não những ý kiến của em bên dưới.)

Hướng dẫn giải:

Means of transport : flying car 

What kind of energy will it use?

Solar energy.

What will it look like?

It looks like normal car.

What technology will it use?

It will use modem technology, sss, to help people not crash in the sky.

Where can people use it?

People can use it in the sky.

How many people can it transport?

Most people. 

Tạm dịch:

Phương tiện giao thông: xe bay

Nó sẽ sử dụng năng lượng nào ?

Năng lượng mặt trời.

Nó trông như thế nào?

Nó trông như xe hơi bình thường.

Nó sẽ sử dụng công nghệ gì?

Nó sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, hệ thống an toàn trên không, để giúp mọi người không va chạm vào nhau trên không trung.

Người ta sử dụng nó ở đâu?

Người ta có thể sử dụng nó trên trời.

Nó có thể vận chuyển bao nhiêu người?

Hầu hết mọi người.

4. Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below.

(Trình bày những giải pháp cho lớp nghe. Khi em nghe những nhóm khác, viết bình luận trong bảng bên dưới)

Hướng dẫn giải:

Group Name 

Interesting idea? (1- 5) 

Does it answer the problem? 

Favourite part?  (make a note - )

Peace 

Air pack 

Decrease traffic jams in land 

You can travel safer and faster

Morning 

Wind-energy bicycle 

Decrease pollution 

The bicycle is good for health 

 

Tạm dịch:

Tên nhóm

Ý kiến hay?

Nó có trả lời cho vấn đề này không? (1-5)

 Phần được yêu thích nhất? (hãy ghi chú)

Hòa bình

túi không khí

Giảm ùn tắc giao thông ở mặt đất

Bạn có thể di chuyển an toàn và nhanh hơn

Buổi sáng

xe đạp bằng năng lượng gió

giảm ô nhiễm

Xe đạp thì tốt cho sức khỏe

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Skills 1 trang 54 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 trang 54 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo cặp, nói về phương tiện giao thông bên dưới. Sử dụng hỗn hợp những sự việc hoặc lựa chọn.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Skills 2 trang 55 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học này. Bao gồm cả những sự việc và những lựa chọn về phương tiện.

Xem chi tiết
Looking Back trang 56 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới Looking Back trang 56 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới

Nhìn vào thông tin về ống đạp trên không. Sau đó viết một bài miêu tả về phương tiện này sử dụng will và won’t.

Xem chi tiết
Project trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới Project trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Thiết kế một bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn

Xem chi tiết
Getting Started  trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới Getting Started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Nghĩ về chủ đề của bài học, Dịch vụ Cộng đồng, và những từ mới mà bạn học được ở trên. Bắt đầu trò chơi, người A nói một từ mới và người B nói một từ liên quan mình nghĩ ra được.

Xem chi tiết
Skills 1 trang 22 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới Skills 1 trang 22 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Tìm những từ/ cụm từ sau trong bài văn. Thảo luận ý nghĩa của mỗi từ/ cụm từ với bạn học. Sau đó kiểm tra ý nghĩa

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 19 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới

Tạo thành câu ghép bằng cách nhập 2 câu đơn. Sử dụng liên từ được cho. Nhớ thêm một dấu phẩy

Xem chi tiết
Skills 2 trang 13 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Skills 2 trang 13 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.