Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds)

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds). Hình thức quá khứ đơn giản của những động từ bất qui tắc thì rất khác

Hình thức quá khứ đơn giản của những động từ bất qui tắc thì rất khác :

Nguyên mẫu : to eat, to leave, to see, to speak.

Quá khứ đơn giản : ate, left, saw, spoke.

Vì thế phải học thuộc các hình thức quá khứ đơn giản của từng động từ bất qui tắc.

Xem danh sách những động từ bất qui tắc ở chương 39.

loigiaihay.com

It is + giai đoạn + since + thì quá khứ hay hoàn thành It is + giai đoạn + since + thì quá khứ hay hoàn thành

Chúng ta có thể dùng it is. .. since mà không có trạng từ last. Có thể dùng được nhưng không chính xác bằng He left two years ago. Cấu trúc này có thể dùng trong quá khứ :

Xem chi tiết
Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành

1. Quá khứ hoàn thành là quá khứ tương đương của hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành có thể dùng với since/for/always ..v.v. để chỉ một hành động mà nó bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục hay chỉ mởi vừa hoàn tất.

Xem chi tiết
Cách dùng quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp Cách dùng quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp

Các thì hiện tại hoàn thành ở lời nói trực tiếp đều trở thành các thì quá khứ hoàn thành ở lời nói gián tiếp với động từ ở đầu là quá khứ đơn giản

Xem chi tiết
Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành liên tiến Hình thức và cách dùng thì quá khứ hoàn thành liên tiến

Hình thức : thì này được tạo bởi : had been + quá khứ phân từ.Nó được dùng không đổi ở tất cả các ngôi.

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay