Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds)

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các hình thức của động từ bất qui tắc (Irregular verds). Hình thức quá khứ đơn giản của những động từ bất qui tắc thì rất khác

Hình thức quá khứ đơn giản của những động từ bất qui tắc thì rất khác :

Nguyên mẫu : to eat, to leave, to see, to speak.

Quá khứ đơn giản : ate, left, saw, spoke.

Vì thế phải học thuộc các hình thức quá khứ đơn giản của từng động từ bất qui tắc.

Xem danh sách những động từ bất qui tắc ở chương 39.

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - THÌ QUÁ KHỨ (PAST) VÀ HOÀN THÀNH (PERFECT)