Cách dùng từ để hỏi Wh và How

Bình chọn:
4.7 trên 66 phiếu
Cách dùng ever khi được đặt sau who, what, where, why, how

ever không cần thiết có trong câu nhưng được thêm vào để nhấn mạnh sự ngạc nhiên/sự kinh ngạc/sự giận dữ/sự mất tinh thần của người nói

Xem chi tiết

Các trạng từ nghi vấn: Why, when, where, how

Why ? có nghĩa là (tại sao ? vì sao ?), When ? có nghĩa là (khi nào ? lúc nào?), Where ? có nghĩa là (ở đâu ? chỗ nào ?),

Xem chi tiết

Which so sánh với Who và What

Which (đại từ) của người không được dùng một mình như là chủ từ của một động từ, có thể được dùng cho người khi chỉ có rất ít ý tưởng của sự hạn chế.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Các cách dùng của what

What thường được dùng để hỏi cho nhiều thứ: What for ? (để làm gì vậy ?)

Xem chi tiết

Cách dùng who, whom, which, và what là những túc từ của giới từ

Who, whom: trong tiếng Anh chính thức chúng ta dùng giới từ + whom nhưng Nhưng trong tiếng Anh thường đàm thì chúng ta đưa giới từ đến cuối câu..

Xem chi tiết

Những ví dụ về cách dùng của who, whom, whose, which và what

Who là chủ từ :Who keeps the keys ? (động từ xác định) (Ai giữ những chìa khóa?);Who/whom là túc từ của một động từ

Xem chi tiết

Động từ ở xác định sau who, whose v..v.. dùng như là chủ từ

Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo sau bằng một động từ xác định chứ không phải là một nghi vấn

Xem chi tiết

Các tính từ và đại từ nghi vấn

Dùng cho người, dùng cho đồ vật,dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn

Xem chi tiết

Các chương, bài khác