MỤC ĐÍCH (PURPOSE)

Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu
 • Nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come

  Nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come

  Ta ít khi dùng nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come ở mệnh lệnh cách. Thay vì nói Go to find Bill, ta nói Go and find Bill. (Hãy đi tìm chàng Bill) ; và thay vì nói Come to talk to Ann, ta nói Come and talk to Ann (Hãy đến nói chuyện với Ann đi).

 • Các mệnh đề chỉ mục đích

  Các mệnh đề chỉ mục đích

  Ta cần dùng mệnh đề chỉ mục đích khi người nhằm đến mục đích khác với chủ từ của mệnh đề chính, hoặc khi chủ từ ban đầu được lặp lai : Skips carry lifeboats so that the crew can escape if the ships sinks.

 • In case và lest

  In case và lest

  I don’t let him climb trees in case he tears his trousers. (Tôi không cho nó leo cây vì không muốn nó bị rách quần.) Hành động đầu tiên thường là sự chuẩn bị cho, hoặc là một sự phòng bị đối với hành động ở mệnh đề Ịf là một hành động trong tương lai.

 • Mục đích thường được diễn tả bài nguyên mẫu

  Mục đích thường được diễn tả bài nguyên mẫu

  Một mình nguyên mẫu :He went to France to lea French. (Anh ta đi Pháp để học tiếng Pháp). Khi động từ chính có một túc từ chỉ người, thì nguyên mẫu có thể nói đến túc từ này :He sent Tom to the shop to buy bread.