CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS.)

Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu
  • Giới thiệu

    Giới thiệu

    Trong tiếng Anh hiện đại ta thường dùng giới từ hoặc trạng từ sau một số động từ nhất định để có được một nghĩa khác :give away = cho (ai) phân phát (cho ai) give up = từ bỏ (một thói quen, một cố gắng.)

  • Giới thiệu cụm động từ

    Giới thiệu cụm động từ

    Trong tiếng Anh hiện đại ta thường dùng giới từ hoặc trạng từ sau một số động từ nhất định để có được một nghĩa khác :give away = cho (ai) phân phát (cho ai) give up = từ bỏ (một thói quen, một cố gắng.)