Các thì hiện tại (present tenses)

Bình chọn:
4.5 trên 35 phiếu
Các hình thức của thì hiện tại liên tiến

Thì hiện tại liên tiến được thành lặp bởi thì hiện tại của trợ động từ be + hiện tại phân từ (present participle)

Xem chi tiết

Các cách dùng khác của hiện tại liên tiến

Ở một thời điểm chỉ một hành động mà nó bắt đầu trước thời điểm này và có lẽ còn tiếp tục sau đó

Xem chi tiết

Feel, look, smell và taste dùng trong các hình thức liên tiến

feel, khi theo sau bằng một tính từ chỉ sự xúc cảm, trạng thái tinh thần hoặc thể chất của chủ từ

Xem chi tiết

See và hear dùng trong liên tiến

See có thể được dùng ở liên tiến khi nó mang nghĩa (gặp);Hear có thể được dùng ở thì liên tiến khi nó có nghĩa "lắng nghe"

Xem chi tiết

Think, assume và expect dùng ở liên tiến

Think có thể được dùng ở liên tiến khi không có yêu cầu về ý kiến, quan điểm

Xem chi tiết

Các hình thức thì hiện tại đơn giản

Ở xác định thì hiện tại đơn giản có hình thức giống như nguyên mẫu nhưng thêm s ở ngôi thứ ba số ít.

Xem chi tiết

Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen

Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen

Xem chi tiết

Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản

Thì này chủ yếu dùng với động từ say (nói) : Khi chúng ta đang hỏi về trích dẫn sách, ở thông báo hay ở những lá thư mới nhận được

Xem chi tiết

Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến

A. Những động từ chỉ cảm giác, B. Các động từ diễn đạt tình cảm và sự cảm xúc. C. Các động từ chỉ hoạt động thuộc tinh thần, chỉ sự sở hữu, Các trợ động từ, trừ be và have ở một số cách dùng nhất định.

Xem chi tiết

Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến

A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này. B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

Xem chi tiết

Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ

Khi một động từ một vần có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn, thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing:

Xem chi tiết

Các chương, bài khác