Các hình thức thì hiện tại đơn giản

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Ở xác định thì hiện tại đơn giản có hình thức giống như nguyên mẫu nhưng thêm s ở ngôi thứ ba số ít.

Ở xác định thì hiện tại đơn giản có hình thức giống như nguyên mẫu nhưng thêm s ở ngôi thứ ba số ít.

A. Xác định

Phủ định

Nghi vấn

Nghi vấn phủ định

I work

I do not work

(Jo I work ?

do 1 not work ?

you work

you do not work

do you work ?

do vou not work?

he/she/it

works

he/she/it does

not work

does he/she/it

work?

does he/she/it

not work?

we work

we do not work

do we work ?

do we not work.?

you work

you do not work

do you work ?

do you not work?

they work

they do not work

do they work ?

do they not work?

Hình thức những động từ bất qui tắc ở thì này cũng giống như vậy.

B. Tĩnh lược : Động từ do thường được tĩnh lược ở phủ định và nghi vấn phủ định (xem 103A) : I don't work, he doesn’t work, don’t I work ? doesn’t he work ?

C. Lưu ý về chính tả :

Những động từ tận cùng bằng ss, ch, sh, X và o thì thêm es, thay vì thêm s ở ngôi thứ ba số ít.

I kiss, he kisses (Tôi hôn, anh ấy hôn).

I rush, he rushes (Tôi đẩy, anh ấy đẩy).

I watch, he watches (Tôi xem, anh ấy xem).

I do, he does (Tôi làm, anh ấy làm).

I go, he goes (Tôi đi. anh ấy đi).

Khi y đừng sau một phụ âm thì chúng ta đổi y thành i và thêm es.

I carry, he carries (Tôi mang, anh ấy mang).

I copy, he copies (Tòi sao chép, anh ấy sao chép).

I try, he tries (Tôi cố gắng, anh ấy cố gắng).

Nhưng những động từ tận cùng bằng y mà trước nó là một nguyên âm thì theo qui luật thông thường :

I obey, he obeys (Tôi vâng lời, anh ấy vâng lời).

I say, he says (Tôi nói, anh ấy nói).

loigiaihay.com

Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen

Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen

Xem chi tiết
Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản

Thì này chủ yếu dùng với động từ say (nói) : Khi chúng ta đang hỏi về trích dẫn sách, ở thông báo hay ở những lá thư mới nhận được

Xem chi tiết
Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến

A. Những động từ chỉ cảm giác, B. Các động từ diễn đạt tình cảm và sự cảm xúc. C. Các động từ chỉ hoạt động thuộc tinh thần, chỉ sự sở hữu, Các trợ động từ, trừ be và have ở một số cách dùng nhất định.

Xem chi tiết
Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến

A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này. B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay