Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen


Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen

A. Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen.

He smokes (Anh ấy hút thuốc),

Dogs bark (Chó sủa).

Cats drink milk (Mèo uống sữa).

Thì này không cho chúng ta biết hành động đang diễn ra ở lúc nói hay không. Và nếu chúng ta muốn làm rõ ràng điều này thì chúng ta phải thêm một động từ trong thì hiện tại liên tiến...

He's marking. He always works at night.

(Anh ta đang làm việc.Anh ta luôn làm việc vào ban đêm).

My dog barks a lot, but he isn't barking at the moment.

 (Con chó của tôi sủa nhiều, nhưng lúc này nó không sủa).

B. Thì hiện tại đơn giản thường được dùng với các trạng từ hay cụm từ như: always, never, occasionally, often, sometimes, usually, every week (hàng tuần), on Mondays (Vào những ngày thứ Hai), twice a year (một năm hai lần)..v..v

How often do you wash your hair ? (Bạn gội đầu thường không ?)

I go to church on Sundays. (Tôi đi lễ vào những ngày Chủ nhật).

It rains in winter (Trời mưa vào mùa đông).

Hay với các mệnh đề thòi gian diễn đạt các hành động thói quen hay nề nếp. Đặc biệt là hay dùng whenever và when.

Whenever it rains the roof leaks.

(Bất cứ khi nào trời mưa thì mái nhà lại dột).

When you open the door a light goes on.

(Lúc nào bạn mở cửa thì ánh sáng tràn vào).

loigiaihay.com

 

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm