Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Thì này chủ yếu dùng với động từ say (nói) : Khi chúng ta đang hỏi về trích dẫn sách, ở thông báo hay ở những lá thư mới nhận được

A. Thì này chủ yếu dùng với động từ say (nói) : Khi chúng ta đang hỏi về trích dẫn sách, ở thông báo hay ở những lá thư mới nhận được :

What does that notice say ? — It says, "No parking".

(Thông báo nói gì vậy ? Nó nói "Cấm đậu xe").

What does the book say ? — It says, "Cook very slowly"

(Cuốn sách nói gì vậy ? Nó nói về "Nấu riu riu").

I see you’ve got a letter from Ann. What does she say ?

—   She says she is coming to London next week.

(Tôi thấy bạn đã nhận một lá thư của Ann. Cô ta nói gì vậy? Cô ta nói cô ta sẽ đến London tuần tới).

Shakespeare says "Neither a borrower nor a lender be"

(Shakespeare nói "Đừng làm người đi vay lẫn người cho vay").

Các động từ khác chỉ sự truyền thông cũng có thể dùng được.

Shakespeare advises us not to borrow or lend.

(Shakespeare khuyên chúng ta đừng vay mượn lẫn đừng cho vay mượn)

A notice at the end of the road warns people not ic go any further.

(Một thông báo ở cuối đường khuyến cáo mọi người không được đi xa hơn nữa).

B. Nó có thể dùng trong các tựa báo :

MASS MURDERER ESCAPES (BỌN SÁT NHÂN ĐÃ TRỐN THOÁT).

PEACE TALKS FAIL (CUỘC ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH THẤT BẠI).

C.  Nó có thể được dùng trong kịch. Đặc biệt, khi miêu tả hành động của một vở kịch, ca kịch v.v.:. và thường dùng cho các bình luận viên truyền thanh về các sự kiện thể thao...

When the curtain rises, Juliet is writing at her desk. Suddenly tile u indow opens and a masked man enters.

(Khi tấm mán kéo lên, Juliet dang viết thư ở bàn. Thình lình cửa sổ mở và một người mang mặt nạ bước vào).

D. Nó có thể được dùng cho một hành động dự định ở tương lai, đặc biệt là ở một cuộc hành trình.

We leave London at 10.00 next Tuesday and arrive in Paris ai 13.00. We spend two hours in Paris and leave again ci 15.00. We arrive in Rome at. 19.30, spend four hours in Rome..     t

(Chúng tôi rời London lúc 10 gowoiowg sáng thứ Ba tới và đến Paris lúc 13 giờ, chúng tôi trải qua hai tiếng đồng hồ ở Paris và lại ra đi lúc 15 giờ.Chúng tôi đến Rome  lúc 19 giờ 30, trải qua bốn tiếng đồng hồ ở Rome...).

E. Nó phải được dùng thay cho thì hiện tại liên tiến của những động từ không được dùng ở thì liên tiến như love, see, believe..v.v... vì thế chúng ta nói I love you (Tôi yêu em) chứ không nói I am loving you được. (Xem 168).

Nó được dùng trong các câu điều kiệu loại 1 (Xem 221).

If I see Ann I'll ask her. (Nếu tôi gặp Ann tôi sẽ hỏi cô ấy)

Unless you take the brake off the ear won't move.

(Nếu anh không bỏ thắng ra thì chiếc xe sẽ không di chuyển được đâu).

G. Nó được dùng trong các mệnh đề chỉ thời gian.

(a)Khi có một ý tưởng cũ  mòn, nề nếp :

As soon as ke earns any money he spends it.

(Hễ hắn kiếm được ít tiền là hắn xài béng luôn).

She takes the boy to school before she goes to work.

(Cô ta đưa cậu con trai đến trường trước khi cô ta đi làm).

(b) Khi động từ chính ở một hình thức tương lai. (Xem 342).

It will stop raining soon. Then we’ll go out = When it stops raining we'll go out.

(Lúc trời tạnh mưa chúng ta sẽ ra ngoài).

loigiaihay.com

Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến

A. Những động từ chỉ cảm giác, B. Các động từ diễn đạt tình cảm và sự cảm xúc. C. Các động từ chỉ hoạt động thuộc tinh thần, chỉ sự sở hữu, Các trợ động từ, trừ be và have ở một số cách dùng nhất định.

Xem chi tiết
Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến

A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này. B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

Xem chi tiết
Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ

Khi một động từ một vần có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn, thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing:

Xem chi tiết
Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen

Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay