Thì tương lai (future tenses)

Bình chọn:
4.9 trên 99 phiếu
Hình thức của thì tương lai

(a) Thì hiện tại đơn; (b) Will + nguyên mẫu, được dùng chỉ ý định

Xem chi tiết

Thì hiện tại đơn dùng để chỉ tương lai

Thì này có thể được dùng với một thành ngữ chỉ thời gian của một sự sắp xếp rõ ràng trong tương lai

Xem chi tiết

Một số lưu ý về nghĩa của thì tương lai với ý định

Khi chúng ta nói rằng một hình thức trình bày tương lai không cố ý định tức chúng ta chỉ muốn nói đến một hành động nhất định nào đó sẽ xảy ra

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Cách dùng will + nguyên mẫu động từ

Đối với các hành động không dự tính trước như ở trên, ta phải dùng will (thường viết lựợc thành ’ll)

Xem chi tiết

Thì hiện tại liên tiến dùng như một hình thức tương lai

Thì hiện tại liên tiến có thể trình bày một sự sắp xếp rõ ràng trong tương lai gần

Xem chi tiết

Be going to dùng để chỉ ý định

Be going to trình bày ý định của chủ từ muốn thực hiện một hành động trong tương lai

Xem chi tiết

So sánh cách dùng của be going to với will + nguyên mẫu để diễn tả ý định

Ta thường có thể dùng hoặc là be going to hoặc là will + nguyên mẫu, nhưng giữa chúng có những điểm khác nhau

Xem chi tiết

Hình thức thì tương lai đơn giản

Trong Tiếng Anh hiện tại không có thì tương lai, nhưng đề cho tiện chúng ta thường dùng thuật ngữ "tương lai đơn để mô tả dạng will/shall + nguyên mẫu không to.

Xem chi tiết

Thì tương lai liên tiến

Thì này được cấu tạo bởi thì tương lai đơn của to be + hiện tại phân từ.

Xem chi tiết

Thì tương lai liên tiến được dùng như một thì liên tiến thường

Giống như các thì liên tiến khác, nó thường được dùng với một điểm thời gian, và diễn tả hành động bắt đầu trước thời điểm đó

Xem chi tiết

Thì tương lai liên tiến được dùng để diễn tả tương lai không có ý định

Thì hiện tại liên tiến chỉ có thể được dùng với một thời xác định và cho tương lai gần

Xem chi tiết

So sánh giữa thì tương lai liên tiến với will + nguyên mẫu

Sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì tương lai liên tiến gần giống hệt với sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì hiện tại liên tiến

Xem chi tiết

Các ví dụ về các hình thức tương lai khác nhau

Các câu hỏi này thường được diễn đạt bởi thì hiện tại liên tiến, dạng be going to hoặc thì tương lai liên tiến

Xem chi tiết

Thì tương lai hoàn thành (future perfect) và thì tương lai hoàn thành liên tiến (future perfect continuous)

Thì tương lai hoàn thành thường được dùng với một thành ngữ chỉ thời gian với by đi đâu : by then, by that time (lúc đó)

Xem chi tiết

Will được so sánh với want/wish (ước muốn)/would like

Ta không được lẫn lộn giữa will với want/wish/would like, will diễn tả một ý định + một quyết định để thực hiện nó

Xem chi tiết

Các cách dùng của thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn có thể được dùng có hoặc không có thành ngữ chỉ thời gian. Thì tương lai đơn được đùng tương tự cho các hành động theo thói quen ở tương lai mà ta cho là sẽ xảy ra.

Xem chi tiết

Cách dùng will và shall ở ngôi thứ nhất

Trước đây will chỉ được dùng cho ý định Và shall được dùng khi không có chú ý, chẳng hạn đối với các hành động không có ý muốn của chủ từ.

Xem chi tiết

Be going to dùng cho dự đoán (prediction)

Be going to có thể diễn tả sự tin chắc của người nói. So sánh giữa be going to (dùng cho dự đoán) với will (dùng cho tương lai có thể có).

Xem chi tiết

Dạng be going to

Hình thức: Thì hiện tại liên tiến của động từ to go + nguyên mẫu có to

Xem chi tiết

Các chương, bài khác