Hình thức thì tương lai đơn giản

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Trong Tiếng Anh hiện tại không có thì tương lai, nhưng đề cho tiện chúng ta thường dùng thuật ngữ "tương lai đơn để mô tả dạng will/shall + nguyên mẫu không to.

Hình thức:

Trong Tiếng Anh hiện tại không có thì tương lai, nhưng đề cho tiện chúng ta thường dùng thuật ngữ "tương lai đơn để mô tả dạng will/shall + nguyên mẫu không to.

Khẳng định

(Affirmative.)

Phủ định

(Negative.)

Nghi vấn 

(Interrogative.)

I will/I'll work hoậc

I shall work You will/you’ll work

He will/he’ll work

We will/we’ll work

hay : we shall work You will/you’ll work They will/they’ll work

I will not/I won’t work

I shall not/I shan’t work

You will not/you won’t work He will not/he won’t work We will not/we won't work We shall not/we shan’t work

You will not/you won’t work They will not/they won't work

Shall I work ? Will you work ? Will he work ?

Shall we work ? Will you work ? Will they work ?

Đối với hình thức tĩnh lược của nghi vấn, xem 104.

Nghi vấn phủ định : Will he not/won’t he work ? .

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE)

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng