Động từ khuyết thiếu may và can

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
May dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức

may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

Xem chi tiết

Can dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức

can dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.could dùng cho quá khứ và điều kiện

Xem chi tiết

May và can dùng để chỉ sự cho phép ở hiện tại hay tương lai

Ngôi thứ nhất:I/we can là hình thức thông dụng nhất; Ngôi thứ hai.May ở đây chủ yếu được dùng khi người nói là người cho phép

Xem chi tiết

Could hay was/were allowed to với sự cho phép ở quá khứ

Could có thể được dùng diễn đạt sự cho phép chung ở quá khứ; Tuy nhiên couldn’t có thể ít được dùng rộng rãi hơn could

Xem chi tiết

Những yêu cầu để xin phép

Can I ? could I ? may I ? might I ? tất cả đều có thể được dùng cho hiện tại hay tương lai. Trong đó can I ? là không chính thức nhất

Xem chi tiết

May/might dùng cho khả năng

May/might dùng cho sự có thể: might dùng trong câu điều kiện và sau các động từ ở thì quá khứ

Xem chi tiết

Could dùng thay cho may/might

Could + nguyên mẫu hoàn thành của bất cứ động từ nào cũng có thể được dùng thay cho may/might + nguyên mẫu hoàn thành

Xem chi tiết

Can dùng để diễn đạt sự có thể

Chủ từ + can có nghĩa là (có thể) [hoàn cảnh cho phép]

Xem chi tiết

May/might + nguyên mẫu hoàn thành

Đây là cách dùng cho sự suy đoán về những hành động ở quá khứ. May/might có thể được dùng ở những câu điều kiện thay cho

Xem chi tiết

Các chương, bài khác